Δεν κινδυνεύει το φράγμα Παναγιώτικο-Απαιτείται παρακολούθηση της συμπεριφοράς του

Σημαντικά στοιχεία αλλά και προτάσεις που αφορούν στη λειτουργία του φράγματος Παναγιώτικο εμπεριέχονται στην έκθεση επιτροπής εμπειρογν...


Σημαντικά στοιχεία αλλά και προτάσεις που αφορούν στη λειτουργία του φράγματος Παναγιώτικο εμπεριέχονται στην έκθεση επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση της Επιτροπής είναι ότι «δεν διαπιστώθηκαν επί του παρόντος συνθήκες που να μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αστοχία η οποία θα οδηγούσε στην καταστροφή του φράγματος, ενώ η συνεχής εντατική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φράγματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας του».
Το κύριο ζήτημα, που απασχόλησε την επιτροπή που αποτελούνταν από τους κ.κ. Γεώργιο Ντουνιά, Δρ Πολιτικό Μηχανικό και πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ), Νικόλαο Μαμάση, Επίκουρο Καθηγητή Υδρολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και Γεώργιο Γεωργαλά, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο κατασκευών της ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., μελών του ΔΣ της ΕΕΜΦ, είναι εάν οι μεγάλες διαρροές, από όπου και αν προέρχονται, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του φράγματος. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν  δεν διαπιστώθηκαν επί του παρόντος συνθήκες που να μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αστοχία η οποία θα οδηγούσε στην καταστροφή του φράγματος. Παρατήρησαν επίσης ότι:
  • Δεν υφίσταται συνολική αστοχία υπό εξέλιξη στο αριστερό αντέρεισμα όπως εικάζεται από προηγούμενες αναφορές. Πρόκειται για τοπικές, ασύνδετες μεταξύ τους αστοχίες μικρής σημασίας.
  • Οι μετακινήσεις που παρατηρούνται στη στέψη του φράγματος είναι αναμενόμενες για το μέγεθος της κατασκευής. Η «μεγάλη ρωγμή» οφείλεται σε διαφορική καθίζηση αλλά το μέγεθός είναι μικρό και οι επιπτώσεις στην ανάντη πλάκα σκυροδέματος μικρές. Η εξέλιξή της είναι πολύ αργή, συμβατή με τις αναμενόμενες μακροχρόνιες καθιζήσεις του αναχώματος.
  • Το βραχώδες υπόβαθρο είναι ανθεκτικό σε εσωτερική διάβρωση. Μπορεί βεβαίως να ξεπλυθούν ασυνέχειες και να αυξηθεί περαιτέρω η διαρροή αλλά δεν θεωρείται πιθανόν να διαβρωθεί η βασική δομή του.
  • Το ανάχωμα είναι κατασκευασμένο από λιθορριπή με επαρκείς στραγγιστικές στρώσεις που μπορούν να διοχετεύσουν προς το κατάντη πολλαπλάσιες ποσότητες νερού χωρίς να διαβρωθούν και να παρασυρθούν.
  • Τέλος η ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα ακόμη και σε συνθήκες ανοίγματος σημαντικών ρωγμών δεν θα καταστραφεί.
  • Φράγματα με ανάντη πλάκα έχουν παρουσιάσει πολλαπλάσιες διαρροές από αυτές του Παναγιώτικου χωρίς να καταστραφούν.
«Βεβαίως δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα σημαντικής περαιτέρω αύξησης των διαρροών που θα καταστήσει ακόμη πιο προβληματική τη λειτουργικότητα του έργου.
Η συνεχής εντατική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φράγματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας του». τονίζεται στο πόρισμα.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 6723960806587991767

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item