Αύριο ξεκινά ο εμβολιασμός για οζώδη δερματίτιδα στη Μαγνησία

Από αύριο ξεκινά ο εμβολιασμός των βοοειδών για την οζώδη δερματίτιδα στη Μαγνησία. Την απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξέδωσε...


Από αύριο ξεκινά ο εμβολιασμός των βοοειδών για την οζώδη δερματίτιδα στη Μαγνησία. Την απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξέδωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Το εμβόλιο παραλαμβάνεται, φυλάσσεται με ασφάλεια, διανέμεται και διενεργείται υπό την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.
Τα εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν σε υγιή βοοειδή, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, παραγωγικής κατεύθυνσης και κυοφορίας, σε όλες τις εκτροφές που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της ΠΕ Μαγνησίας και σύμφωνα με την προτεραιότητα που έχει τεθεί. Σε κάθε εκτροφή πριν τον εμβολιασμό, όλα τα ζώα υπόκεινται σε πλήρη κλινικό έλεγχο και σε όποιες εκτροφές υπάρχει υποψία της νόσου λόγω κλινικών συμπτωμάτων ή άλλων επιδημιολογικών δεδομένων, ο εμβολιασμός αναβάλλεται μέχρι την πλήρους διερεύνησης και εργαστηριακή διάγνωση ή μη της νόσου. Ο εμβολιασμός θα διενεργείται από Δημόσιους κτηνιάτρους και Ιδιώτες κτηνιάτρους που έχουν οριστεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και τελούν τον εμβολισμό υπό την εποπτεία των Δημοσίων Κτηνιάτρων.
Μετά το πέρας του εμβολιασμού, κάθε ζώο της εκτροφής θα πρέπει να καταγράφεται στην ψηφιακή εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί από το ΥΠ.Α.Α.Τ., έτσι ώστε να συνδέεται με την μοναδική ατομική σήμανση του και να τεκμαίρεται ο εμβολιασμός, η εμπορική ονομασία του εμβολίου, ο αριθμός παρτίδας του, η ημερομηνία λήξης του και η χορηγούμενη δόση και να συνδέεται κάθε εμβολιασμένο βοοειδές με τους απογόνους του.
Στην απόφαση μεταξύ άλλων τονίζεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση βοοειδών και αιχμαλώτων άγριων μηρυκαστικών εκτός της Π.Ε. Μαγνησίας για οποιονδήποτε σκοπό πλην της μετακίνησης για άμεση σφαγή στα εγκεκριμένα σφαγεία και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την Τοπική Κτηνιατρική Αρχή του σφαγείου προορισμού και υπό συγκεκριμένους όρους.
Επιπλέον αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, γάλακτος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση προερχόμενου από βοοειδή εκτρεφόμενα στη Ζώνη Επιβολής περιορισμών καθώς και σχετικών γαλακτοκομικών προϊόντων, υπό τον όρο ότι το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία που προβλέπεται. Η συλλογή του γάλακτος από τις βιομηχανίες γάλακτος γίνεται με την τήρηση αυστηρών όρων βιοασφαλείας. Επιτρέπεται η αποστολή σε άλλα κράτη – μέλη φορτίων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων προερχόμενων από βοοειδή που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις της ΠΕ Μαγνησίας, μόνο υπό τον όρο ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, έχουν υποστεί την επεξεργασία της παραπάνω παραγράφου και τα φορτία συνοδεύονται από επίσημο υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς.
Μετά την πάροδο 28 ημερών από τον εμβολιασμό εφαρμόζονται τα μέτρα για την μετακίνηση των εμβολιασμένων βοοειδών και για την διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από εμβολιασμένα βοοειδή. Επίσης επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, εκτός της Ζώνης Επιβολής Περιορισμών, νωπού κρέατος πλην των εντοσθίων εκτός από το ήπαρ και σχετικών παρασκευασμάτων εντοσθίων εκτός από το ήπαρ και σχετικών παρασκευασμάτων κρέατος καθώς και νωπών δορών και δερμάτων που προέρχονται από βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, τα οποία εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις της ΠΕ Μαγνησίας στις οποίες δεν είχαν επιβληθεί περιορισμοί ή έχουν σφαγεί και θηρευτεί πριν την 16η Νοεμβρίου 2015 ή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τις μετακινήσεις των ζώων.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 465657290119463621

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item