Αναβολή έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. για απόβλητα στο ΧΥΤΑ

Λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που είχαν ζητήσει 16 δημοτικοί σύμβουλο...


Λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που είχαν ζητήσει 16 δημοτικοί σύμβουλοι σχετικά με την αποδοχή από το ΣΥΔΙΣΑ αποστειρωμένων επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων εταιρείας από τη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Η εταιρεία στις 22 Ιουλίου απέστειλε απάντηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε και την κοινοποίησή της στους 16 δημοτικούς συμβούλους.
Για απαξίωση του δημοτικού συμβουλίου κάνουν λόγο οι 16 που ετοιμάζονται να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση, ενώ ήδη είχαν αποστείλει στα ΜΜΕ την εισήγηση που θα έκαναν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα συνεδρίαζε στις 3μ.μ.
Αν και από τη συνεδρίαση απουσίασαν ορισμένοι σύμβουλοι των μειοψηφιών (τρεις ανεξάρτητοι και ο Απ. Νάνος) η αναβολή φαίνεται ότι μεθοδεύτηκε από την πλειοψηφία, εκ μέρους της οποίας παρέστησαν ο εκτελών χρέη δημάρχου Θάνος Θεοδώρου, η αντιδήμαρχος Πρασίνου Μίνα Καλογήρου και ο αντιδήμαρχος Κοιμητηρίων Χρήστος Στεφόπουλος.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Γαργάλας και η επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας Νατάσσα Οικονόμου, ζήτησαν από τον πρόεδρο του σώματος Γιώργο Μουλά, να ενημερωθεί τι προβλέπει ο κανονισμός για επανάληψη της συνεδρίασης και ο ίδιος απάντησε είπε ότι θα το διερευνήσει.
Το κείμενο της εισήγησης
Κύριε Πρόεδρε, 
Από τον Ιανουάριο του 2016 και συγκεκριμένα στις 7/1/2016,  το Διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ ενέκρινε την αποδοχή (αρ. 1/2016 – ΑΔΑ:7ΦΑΤΟΕΘ0-6ΟΞ απόφαση του Συνδέσμου) υγειονομικών αποβλήτων από την ιδιωτική μονάδα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ANSY Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Τόσο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όσο και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ζητήσει, με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, αλλά και με κατάθεση επερώτησης προς το προεδρείο του ΔΣ Βόλου, διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση αυτή.
Στο με αρ. πρωτ. 892/4-7-2016 έγγραφο του ΣΥΔΙΣΑ που δόθηκε ως απάντηση σε επερώτηση των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Ελένης  Ανδρέου – Μεϊκόπουλου, Ιάσονα  Αποστολάκη, Κωνσταντίνου  Γαργάλα, Ματθαίου  Δραμητινού, Φωτεινής  Κοκκινάκη  και Ιωάννη  Μολοχίδη, σχετικά με την αποδοχή αποστειρωμένων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της Τρίπολης  από τον  Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΛΟΥ, δεν απαντώνται πλήρως ερωτήματα που έχουν τεθεί, όσον αφορά τη νομιμότητα που διέπει την μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων.
Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε το  με αρ. πρωτ. 4991/31-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου και τον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, στο οποίο χαρακτηριστικά σημειώνεται πως «η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η με αριθμό 1/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με θέμα «Αίτημα της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ – ANSY Α.Ε.» για τη μεταφορά και απόρριψη αποστειρωμένων Ε.Α.Α.Μ., στον Χ.Υ.Τ.Α.Π.Σ. Βόλου» ελήφθη, κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», παραθέτοντας ως λόγους ότι: σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του ΧΥΤΑ, μπορούν να διατίθεται σε αυτόν αστικά στερεά απόβλητα προερχόμενα μόνο από τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, και ειδικότερα όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ). Επιπλέον, ότι ο ΧΥΤΑ θα μπορούσε να δέχεται τα συγκεκριμένα εκτός νομού απόβλητα, εφόσον ήταν δημοτικά, και όχι ιδιωτικής επιχείρησης, και με τον όρο της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, που προβλέπει τη, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έκδοση κοινής απόφασης των δύο Γενικών Γραμματέων των εμπλεκόμενων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (στην προκειμένη περίπτωση, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) .
Με αυτά τα δεδομένα και λόγω του ότι το συγκεκριμένο θέμα άπτεται γενικότερου περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι παρακάτω δεκαέξι (16) υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν στις 19/7/2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 3, παρ. 3, 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, τη διεξαγωγή, εντός επτά (7) ημερών, έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα συζήτησης την Αποδοχή από τον ΣΥΔΙΣΑ του αιτήματος της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ – ANSY Α.Ε.» για τη μεταφορά και απόρριψη αποστειρωμένων Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) από τη ΒΙΠΕ Τρίπολης στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου.
Εκ των υστέρων στις 21/7/2016 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση του ΣΥΔΙΣΑ (αρ. αποφ.36/2016 ΑΔΑ: 7ΨΘΥΟΕΘ0-4ΨΝ) όπου αναφέρεται ότι στις 2/6/2016 και έχοντας υπόψη το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος αναστέλλει την άδεια διάθεσης αποβλήτων  της συγκεκριμένης εταιρείας από την Μονάδα Διαχείρισης ΕΑΥΜ, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης στον ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου.
Από τα παραπάνω δημιουργούνται εύλογα σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα και  τη σκοπιμότητα των ενεργειών της Διοίκησης του ΣΥΔΙΣΑ, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, στα οποία και οφείλει να απαντήσει η Διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ και η Δημοτική Αρχή στην προκληθείσα για αυτό το θέμα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει γνώση της πλήρους σύμβασης -αν έχει υπογραφεί και  υφίσταται- μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ και της εταιρείας, διότι η απόφαση του ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ του Ιανουαρίου αναφέρεται σε αποδοχή αιτήματος της συγκεκριμένης εταιρείας, πράγμα που αντίκειται στο καταστατικό λειτουργίας του ΧΥΤΑ, αλλά και στην κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, από τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ, προκύπτει πως δεν υπήρξε ποτέ «παράθυρο» για την αποδοχή των συγκεκριμένων αποβλήτων, όπως εξάλλου επισημαίνει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διά της αρμόδιας Υπηρεσίας της, στο σχετικό της έγγραφο (αρ. πρωτ. 4991/31-05-2016), όπου ρητά αναφέρεται πως «ο σκοπός σύστασης και  λειτουργίας του Συνδέσμου είναι η διάθεση και αξιοποίηση των απορριμμάτων των δήμων που είναι μέλη αυτού» και πως δεν έχει τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία για τη δυνατότητα αποδοχής απορριμμάτων εκτός νομού, καθώς «στην προκειμένη περίπτωση, τα συγκεκριμένα απόβλητα προέρχονται από ιδιωτική επιχείρηση και όχι από Δήμο και επιπρόσθετα δεν έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση των Γενικών Γραμματέων Πελοποννήσου και Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος».
Η υλοποίηση του έργου «Επέκταση του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου» που ξεκίνησε το 2014, έγινε με γνώμονα την εξαντλούμενη βιωσιμότητά του, τις ανάγκες της περιοχής μας, την περιβαλλοντική προστασία και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ζωής του για επιπλέον πέντε χρόνια, ώστε να επιτευχθεί ο ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ). Η επιβάρυνση με απορρίμματα από άλλες περιοχές της χώρας μειώνει τον προϋπολογισμένο χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ και αυτό από μόνο του είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την τοπική κοινωνία, που δεν έλαβε υπόψη η Διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δικαιούται να ενημερωθεί με ποιο σκεπτικό και για ποιους λόγους αποφάσισε το ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ, παραβλέποντας τη νομοθεσία και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, να αποδεχτεί τα συγκεκριμένα ιδιωτικά απόβλητα από την Τρίπολη, όταν μάλιστα, τον Φεβρουάριο 2015, είχε αποφασίσει αρνητικά για ανάλογο αίτημα αποδοχής απορριμμάτων από τον Δήμο Τρίπολης, επικαλούμενο ακριβώς το καταστατικό λειτουργίας του ΧΥΤΑ, που δεν επιτρέπει την αποδοχή απορριμμάτων εκτός νομού.
Προκαλεί επίσης σοβαρά ερωτήματα το πότε έλαβαν στην Διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ γνώση του εγγράφου της Περιφέρειας και γιατί αυτό δεν δόθηκε εγκαίρως στην δημοσιότητα.
Εφόσον ο ΣΥΔΙΣΑ είχε γνώση του εγγράφου της Περιφέρειας και  είχε συνεδριάσει στις 02/06/2016, γιατί καθυστέρησε 50 ολόκληρες ημέρες να αναρτήσει την απόφαση και κατά συνέπεια να την εφαρμόσει; Ο ΣΥΔΙΣΑ, δια μέσου του προέδρου του, θα πρέπει να παράσχει στοιχεία για το πόσοι έλεγχοι έγιναν στο διάστημα, από τις 14/01/2016, όταν αναρτήθηκε η αρχική απόφαση του ΣΥΔΙΣΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μέχρι και την 02/06/2016, οπότε και έλαβε το Δ.Σ. την απόφαση αναστολής ισχύος της εν λόγω απόφασης, να επιδείξει τα πορίσματα καθώς και να ανακοινώσει και πόσα χρήματα διατέθηκαν για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, όπως και αν έγιναν έλεγχοι έκπλυσης απορριμμάτων.
Για ποιον λόγο, εφόσον είχε γνωστοποιηθεί στον ΣΥΔΙΣΑ το έγγραφο της Περιφέρειας και είχε ληφθεί η από 02/06/2016 απόφαση αναστολής του ΔΣ του, κατά την ανάγνωση της ερώτησης των 6 δημοτικών συμβούλων, στη συνεδρίαση της 06/06/2016, δεν ενημερώθηκε το σώμα για τα παραπάνω από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση πρόεδρο του ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ.
Θα πρέπει ακόμη να γίνει γνωστό γιατί στην με ημερ. 04/07/2016 απάντηση της ερώτησης των 6 δημοτικών συμβούλων, της 06/06/2016, μνημονεύεται μόνο η αρχική απόφαση συνεργασίας με την ΑΝΣΥ και δεν γίνεται ουδεμία αναφορά στο έγγραφο της Περιφέρειας και την απόφαση αναστολής ισχύος που πήρε το Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ στις 02/06/2016, ενώ είχαν μάλιστα μεσολαβήσει δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (06/06/2016 και 18/07/2016 αντιστοίχως).
Εξάλλου, είναι απορίας άξιο πώς η με ημερ. 07/06/2016 ανακοίνωση της εμπλεκόμενης εταιρείας (!) –όχι του ΣΥΔΙΣΑ ή του Δήμου-, μετά  τα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας για το θέμα (ανώνυμη καταγγελία, ανακοινώσεις παρατάξεων, ερώτηση δημοτικών συμβούλων), υπεραμυνόταν της αρχικής απόφασης του ΣΥΔΙΣΑ, χωρίς  να γίνεται καμία αναφορά στο από 31/05/2016 έγγραφο της Περιφέρειας και στην από 02/06/2016 απόφαση του ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ. Δεν γνώριζε η εταιρεία τις εξελίξεις; Δεν είχε ανασταλεί η μεταφορά των αποβλήτων;
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει γνώση γιατί και με ευθύνη ποιου (αν και στο πρακτικό του Δ.Σ. που αναρτήθηκε, ορίζεται ως αποκλειστικός υπεύθυνος ο Πρόεδρος κ. Πράττος) δεν αναρτήθηκε «αμελλητί», δηλαδή άμεσα, όπως ο νόμος ορίζει, και αναρτήθηκε μόλις την 21/07/2016 η απόφαση αναστολής και αν στο μεσοδιάστημα συνεχιζόταν η μεταφορά απορριμμάτων και αν ναι με τι ελέγχους. Διότι, όπως είναι γνωστό, μια απόφαση είναι εφαρμοστέα μόνο μετά την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πληροφορηθεί επίσης εάν είναι άκυρη η απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ της 2/6/2016 περί αναστολής αποδοχής των αποβλήτων από την Τρίπολη, διότι, στην εν λόγω απόφαση, εμφανίζεται ως παρών στη συνεδρίαση δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος, σύμφωνα με δηλώσεις του, ήταν απών, καθώς απουσίαζε εκτός Βόλου.
Πέραν των απαντήσεων που αναμένονται από τη Δημοτική Αρχή στα παραπάνω ερωτήματα, θεωρούμε επιβεβλημένη και εισηγούμαστε την άμεση σύγκληση του ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ, για την ανάκληση των αποφάσεων της 07-01-2016 και της 02-06-2016 και τη λήψη απόφασης για τη διακοπή στο εξής της αποδοχής στον ΧΥΤΑ Βόλου υγειονομικών αποβλήτων από την Τρίπολη.


Εκ μέρους των 16 συμβούλων που αιτήθηκαν την διεξαγωγή του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου 
Αποστολάκης Ιάσων
Δραμητινός Ματθαίος
Γαργάλας Κώστας
Κοκκινάκη Φωτεινή
Ανδρέου Μεϊκοπούλου Ελένη
Μολοχίδης Ιωάννης
Οικονόμου Αναστασία
Λαμπρινίδης Φώτης
Στόικος Νικόλαος
Παπατόλιας Απόστολος
Πατσιαντάς Μαργαρίτης
Τσαλούχας Θεόδωρος
Κανελλής Νίκος
Διαμαντένιας Θεολόγης
Καλυβιώτης Αχιλλέας
Λαϊνας Ιωάννης

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 8064726951526798716

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item