Η Περιφέρεια ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου περί «παραχώρησης χώρου του Δημαρχείου πρώ...


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου περί «παραχώρησης χώρου του Δημαρχείου πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας στο ΚΕΔΔΥ», καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης πρόκειται για μόνιμη μετεγκατάσταση και όχι για παραχώρηση για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.
Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
Ωστόσο  από τα εν γένει στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι,
α) το ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας συνιστά οργανική μονάδα του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που οριοθετείται ως ευρύτερος δημόσιος τομέας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 άρθ. 1 Ν. 1256/82 όπως ισχύει
β) η ως άνω δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου δεν πραγματοποιείται προκειμένου για την αντιμετώπιση «έκτακτης και επείγουσας ανάγκης» αλλά για την μόνιμου χαρακτήρα στέγαση (΄΄μετεγκατάσταση΄΄) και λειτουργία της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 άρθ. 185 Ν. 3463/2006
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 3522870059051568981

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item