Αυθαίρετη και παράνομη η προσθήκη όρου για διαγωνισμό σχολικών κυλικείων

Το θέμα της προσθήκης ενός επιπλέον όρους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ανάθεσης σχολικών κυλικείων από τη δημοτική αρχή, θέτουν οι ...


Το θέμα της προσθήκης ενός επιπλέον όρους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ανάθεσης σχολικών κυλικείων από τη δημοτική αρχή, θέτουν οι έξι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι με επερώτησή τους στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  Ελένη Ανδρέου Μεϊκοπούλου, Ι. Αποστολάκης, Κ. Γαργάλας, Μ. Δραμητινός, Φωτεινή Κοκκινάκη, Γ. Μολοχίδης και Ι. Λαϊνάς, επισημαίνουν ότι στην διακήρυξη του διαγωνισμού η δημοτική αρχή Βόλου προσέθεσε από μόνη της, κατά παράβαση και υπέρβαση του νόμου, ένα επιπλέον κριτήριο, γεγονός που αυτόματα καθιστά μη έγκυρο το διαγωνισμό και ευάλωτο σε κάθε ένσταση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.
Αναλυτικά το κείμενο της επερώτησης:
Κατά την ένατη (9η) συνεδρίαση και σύμφωνα με την 65/2016 κατά πλειοψηφία απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίστηκε να διενεργηθεί πλειοψηφικός διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας των κυλικείων μιας σειράς σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα όρια ευθύνης του Δήμου Βόλου. Ο πλειοψηφικός διαγωνισμός αποφασίστηκε κατ’ εφαρμογή της υπ. Αρ. 64321/ Δ4/16-05-2008(ΦΕΚ 1003/Β/2008) απόφασης που θέτει και τους όρους συμμετοχής των διαγωνιζομένων όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό
«α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου»
Πέραν όμως των παραπάνω περιγραφομένων κριτηρίων συμμετοχής η αναρτημένη διακήρυξη προσθέτει κατά παράβαση και υπέρβαση του νόμου και το παρακάτω επιπλέον κριτήριο ως προς τους λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό:
» Όσοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων για την ειδικότητα υπευθύνων σχολικών κυλικείων από φορέα πιστοποίησης ο οποίος εκφράζει τυποποιημένες διαδικασίες ελεγχόμενες από το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΥΔ). Σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν διαθέτει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό γνώσεων, στο διαγωνισμό να γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι μη πιστοποιημένοι».
Επερωτάται συνεπώς η Δημοτική Αρχή:
1. Με βάση ποιον νόμο και κατ’ εφαρμογή ποιας διάταξης προσέθεσε από μόνη της έναν επιπλέον όρο για τη συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου στο διαγωνισμό;
2. Έχει επίγνωση της κατάστασης καθώς η πρόσθεση του επιπλέον όρου και κατά παράβαση του νόμου, αυτόματα καθιστά μη έγκυρο το διαγωνισμό και ευάλωτο σε κάθε ένσταση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου;
3. Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που δεν γίνεται δεκτή η αίτηση εξαιτίας της έλλειψης του παραπάνω προστιθεμένου πιστοποιητικού και με ενδεχόμενο να μην υπάρχει συμμετέχων στο διαγωνισμό που να κατέχει το εν λόγω πιστοποιητικό , να δίνεται η δυνατότητα να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σε κάποιον που δεν το κατέχει όταν , σύμφωνα με τη διακήρυξη, δεν έχει υποβάλλει αίτηση;
4. Πώς προτίθεται να ενεργήσει έτσι ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να λειτουργήσουν εύρυθμα και τα αντίστοιχα κυλικεία των σχολικών μονάδων;

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 5340799345097949566

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item