Πιο κερδοφόρος ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Περαιτέρω βελτίωση παρουσιάζουν οι δείκτες κερδοφορίας του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία 1ου οκταμήνου 2...


Περαιτέρω βελτίωση παρουσιάζουν οι δείκτες κερδοφορίας του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία 1ου οκταμήνου 2016, που δόθηκαν στη δημοσιότητα και συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα έτους 2015.
Πιο συγκεκριμένα:
• Ο κύκλος εργασιών και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 3.571.000 € έναντι 2.975.000 € του αντίστοιχου οκταμήνου 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,70%.
• Τα έξοδα της επιχείρησης κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 2.316.000 € έναντι 2.123.000 €, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,1% .
• Το συνολικό συγκριτικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) της αυτής περιόδου κατά τα έτη 2015 & 2016 καταγράφεται θετικό καθώς κατά το τρέχον έτος ανήλθε στο ποσό των 1.255.000 € και κατά το περασμένο στο ποσό των 852.000 €.
2. Λοιπές εξελίξεις σχετικές με τη λειτουργία του λιμένα.
• Ολοκληρώθηκε το σύνολο των διαδικασιών προετοιμασίας της λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Λιμένων & Λιμ. Εγκαταστάσεων ISPS, το οποίο τέθηκε πλέον σε λειτουργία.
• Ολοκληρώθηκε έργο ασφαλτόστρωσης στον εμπορικό λιμένα Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 €.
• Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και ανατέθηκε εργολαβία παροχής υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου του Πάρκου Αγ. Κωνσταντίνου και λοιπών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 19.290,00€.
• Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης υποσκαφών ακρομωλίου κυματοθραύστη και πρότυπης κατασκευής ήπιας στέγασης χώρων εναπόθεσης τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή της Αγριάς προϋπολογισμών 5.000,00 € & 5.600,00 € αντίστοιχα.
• Ολοκληρώνεται έργο ασφαλτόστρωσης εσωτερικού οδικού δικτύου του λιμένα και λοιπών χώρων (εναπόθεσης C/N κ.λ.π.), συνολικού προϋπολογισμού 228.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
• Ολοκληρώνεται το Νοέμβριο 2016 (εκτίμηση) η επισκευή του γερανού GANZ No 7, ο οποίος ήταν παροπλισμένος από το έτος 2012, και επίκειται η λειτουργία του. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.
• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο (02) κιβωτίων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας (pillars) στο ανατολικό κρηπίδωμα της προβλήτας Νο 1 (ΣΙΛΟ) του εμπορικού λιμένα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 15.500,00 €.
• Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση δύο (02) μηχανικών αρπαγών (spreader) για την ασφαλέστερη φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. Το κόστος της εν λόγω επέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €.
• Ολοκληρώνεται η πλήρης αντικατάσταση λαμπτήρων στον κυματοθραύστη (κορδόνι) με νέους λαμπτήρες τύπου LED (320 τεμάχια συνολικά), για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Το κόστος της εν λόγω επέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €.
• Αποκαταστάθηκε ο φωτισμός σε ανενεργά φωτιστικά σώματα στο Πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου και σε ιστούς φωτισμού του εμπορικού λιμένα.
• Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. συμμετείχε στην 49η συνεδρίαση της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων για την Κρουαζιέρα (MEDCRUISE ASSOCIATION), της οποίας είναι μέλος και η οποία έλαβε χώρα στην Τενερίφη την 21-23 Σεπτεμβρίου 2016. Παράλληλα είχε παρουσία στο εκθεσιακό γεγονός, που έλαβε ταυτόχρονα χώρα και έγιναν σημαντικές επαφές με φορείς της διεθνούς αγοράς κρουαζιέρας.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4438091088564307694

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item