Στον Βόλο σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου

Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Αγροτικής Οικονομίας που ξεκινά σήμερα στο Βόλο, θα δώσει το παρών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγ...


Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Αγροτικής Οικονομίας που ξεκινά σήμερα στο Βόλο, θα δώσει το παρών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στις σήμερα και αύριο.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των σύγχρονων ζητηµάτων της αγροτικής παραγωγής, η ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων και απόψεων και η εξαγωγή τεκµηριωµένων προτάσεων που θα µπορούσαν ενδεχοµένως ν’ αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη χάραξη µιας νέας στρατηγικής για τον Αγροτικό Τοµέα της χώρας µας. Μια στρατηγική που διαφαίνεται ότι είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ άλλοτε, καθώς η ανασυγκρότηση της Αγροτικής µας Οικονοµίας συνιστά µια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της Εθνικής µας Οικονοµίας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα επικεντρωθούν κυρίως στα εξής ζητήµατα. Πρώτο, στην ανάλυση των επιπτώσεων της εφαρµογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και στη διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της νέας ΚΑΠ. Δεύτερο, θα αναδειχθούν τα σηµαντικότερα σύγχρονα ζητήµατα του Πρωτογενούς Τοµέα, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα της πρωτογενούς παραγωγής και η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και καινοτοµίας, και η διασύνδεσή της µε την µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων. Τρίτο, θα αναλυθούν θέµατα που αφορούν την ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου και την αειφορική διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος, γενικότερα. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, θα διοργανωθεί σειρά κοινών και παραλλήλων συνεδριών, καθώς και Στρογγυλών Τραπεζών. Οι επιστηµονικές εργασίες θα παρουσιαστούν από ειδικούς επιστήµονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι συµµετέχοντες στις Στρογγυλές Τράπεζες θα είναι µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονοµίας.

Related

Sticky 306551504420900035

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item