Με εξώδικο απάντησε ο Αγραφιώτης στον Θεοδώρου

Με ένα εξώδικο προς τα μέλη του ΔΣ του ιδρύματος απαντά σήμερα ο πρόεδρος Άγγελος Αγραφιωτης. Συγκεκριμένα αναφέρει: ​ Σε απάντηση της από 1...


Με ένα εξώδικο προς τα μέλη του ΔΣ του ιδρύματος απαντά σήμερα ο πρόεδρος Άγγελος Αγραφιωτης.
Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σε απάντηση της από 12-10-2016 εξωδίκου κλήσης του πρώτου από εσάς, στην οποία μονομερώς ορίζετε τόπο και ώρα παράδοσης της Διοίκησης του Ορφανοτροφείου Βόλου, εν είδει «διαταγής», σπεύδοντας μάλιστα να δηλώσετε ήδη Πρόεδρός του, σας γνωρίζω τα κάτωθι :

 

Α. Μου κοινοποιήσατε απόφαση Δημάρχου Βόλου, σύμφωνα με την οποία ορίζεσθε ο ίδιος μετά του Σταύρου Νάκου, μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων από το Δήμο Βόλου μελών, κ.κ. Φ. Κάλλη και Δ. Χαριτάκη, ως και των αναπληρωματικών αυτών, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Ωστόσο, δεν συνκοινοποιείταιαπόφαση ανασυγκρότησης ΔΣ, στην οποία ο Δήμος Βόλου υποχρεούται να προβεί, κάθε εκάστη φορά που αναπληρώνεται μέλος του ΔΣ του ΙδρύματοςΣας παραπέμπω δε σε σειρά τέτοιων αποφάσεων που η ίδια με τη σημερινή Δημοτική Αρχή έχει εκδώσει, κατά το έτος 2015ότεκαι το «φαινόμενο των παραιτήσεων» πλήθους μελών που η ίδια με τη σημερινή Δημοτική Αρχή είχε διορίσει στο ΔΣ του Ιδρύματος είχε εμφανισθεί. 

Επιπλέον δεν μου κοινοποιήθηκε ηδιαπιστωτική πράξη – απόφαση Δημάρχου, με την οποία γίνεται η συγκρότηση νέου ΔΣ του Ιδρύματος, καθώς, σύμφωνα με τις ρητές και σαφείς διατάξεις του καταστατικού της ΦΑΒ, το ΔΣ της, υποδεικνύει, (δεν διορίζει-τοποθετεί) τρία μέλη, για μέλη ΔΣ του Ιδρύματος (αρ. 14 ζ Καστατικού ΦΑΒ), τα οποία μαζί με τα δύο διοριζόμενα από το Δήμο, θα απαρτίσουν το 5μελές ΔΣ του Ορφανοτροφείου Βόλου. Σας παραπέμπω δε σε πλήθος εκδοθέντων επί δεκαετιών σχετικών διαπιστωτικών τέτοιων πράξεων – αποφάσεων Δημάρχου, με τελευταία την υπ’ αρ. 23388/18-3-2016 απόφαση Δημάρχου Βόλου, υπό στοιχ. β) την οποία μάλιστα υπογράφει ο ασκών χρέη Δημάρχου υιός του πρώτου από σας. 

 

Β. Μου κοινοποιήσατε απόσπασμα του πρακτικού της από   9-10-2016 Γ.Σ. της Φ.Α.Β. με την οποία αποφασίσθηκε η ανάκληση της υπ’ αρ. 6/4-3-2016 πράξης του ΔΣ της, δυνάμει της οποίαςτο ΔΣ του Σωματείου υπεδείκνυε τρία μέλη του στο Δήμο για της συγκρότηση πενταμελούς ΔΣ του ιδρύματος(ανάμεσα στα οποία και εγώ) και υπεδείχθησαν τρία νέα μέλη για το ΔΣ του Ιδρύματος

1. Η απόφαση της από 9-10-2016 Γ.Σ. ωστόσο τυγχάνει απολύτως άκυρη και αντικαταστατική, καθώς :

i.  συνεκλήθη σε τόπο διαφορετικό (VOLOS PALACE HOTEL) από αυτόν στον οποίον η δημοσιευμένη στον Τύπο πρόσκληση όριζε (Ορφανοτροφείο Βόλου).

ii. ουδέποτε απεστάλησαν ταχυδρομικώς ατομικές προσκλήσεις στα μέλη για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω ΓΣ (αρ. 22 Καταστατικού ΦΑΒ).

iii. Η ΓΣ έλαβε (και) την απόφαση να υποδείξειστο Δήμο για το ΔΣ του Ιδρύματος τρία μέλη, τα οποία δεν ανήκουν στο 9μελές ΔΣ της ΦΑΒ, κατά παράβαση του καταστατικού της ΦΑΒ (αρ. 14 ζ), στο οποίο ρητά και με σαφήνεια ορίζεται, ότι το ΔΣ υποδεικνύει τρία (από τα εννέα) μέλη του για μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος.

iv. Η σχετική απόφαση ΔΣ της ΦΑΒ περί συγκλήσεως ΓΣ ελήφθη από μη νομίμως συγκροτημένο όργανο, και δη από Διοικητικό Συμβούλιο που είχε αριθμό μελών μικρότερο του προβλεπομένου απ΄ το καταστατικό (8 έναντι 9), συνεπώς η ως άνω απόφαση περί συγκλήσεως ΓΣ ήταν παράνομη και συνακολούθως παράνομη ήταν και η ίδια η ΓΣ, μη δυνάμενη να παράξει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

 

******* / *******

 

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, δεν έχει γίνει ανασυγκρότηση του ΔΣ του Ιδρύματος με απόφαση Δημάρχου, έπειτα από την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Φ. Κάλλη και Δ. Χαριτάκη, ως και των αναπληρωματικών αυτών που παραιτήθηκαν, δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη – απόφαση Δημάρχου Βόλου για τη συγκρότηση νέου ΔΣ του Ιδρύματος, η απόφαση ΓΣ της ΦΑΒ που υπέδειξε τρία άτομα για το ΔΣ είναι παράνομη, αντικαταστατική και ως εκ τούτου άκυρη.

Επειδή προς ακύρωση και αναστολή της, για τους παραπάνω προφανείς λόγους, άκυρης από 9-10-2016 απόφαση ΓΣ της ΦΑΒ θα προσφύγω δικαστικώς εντός της επόμενης ημέρας. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

 

Να σεβαστείτε τη Δικαιοσύνη και ν’ αναμείνετετην κρίση Της επί των ως άνω θεμάτων.

Να απόσχετε από την τέλεση παράνομων πράξεων, όπως, να προβαίνετε σε πράξεις Διοίκησης του Ιδρύματος, ως ΔΣ, χρησιμοποιώντας ο πρώτος από εσάς μάλιστα τον τίτλο του προέδρου του ΔΣ του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς προφανώς στερείστε, κατά τα ανωτέρω, αυτής της ιδιότητας.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4505238716945938200

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item