Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός για καύσιμα στην Περιφ. Ενότητα Μαγνησίας

Στις 10 Νοεμβρίου θα διενεργηθεί ο επαναλητπικός συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες τ...


Στις 10 Νοεμβρίου θα διενεργηθεί ο επαναλητπικός συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και των Νομικών Προσώπων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 74.000 ευρώ περίπου για ένα χρόνο.
Ειδικότερα ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τις 10 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Βόλο και στο Διοικητήριο των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (αίθουσα συνεδριάσεων-3ος όροφος), με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί, ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών & Τιμοληψιών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.956,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Δίνεται το δικαίωμα υποβολής προσφοράς, είτε για όλα τα τμήματα, είτε για το καθένα χωριστά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αφορά στη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος. Εγγύηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τους όρους της διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού των Π .Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως, 3ος όροφος, γραφείο 305 τηλ. 2421352563, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.pthes.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας /Διακηρύξεις».

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2930050587825467337

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item