Ανάδοχος για τη σίτιση των προσφύγων στου Μόζα

Αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό, η εταιρεία που θα αναλάβει τη σίτιση για το μήνα Νοέμβριο των 200 προσφύγων στο Κέντρο «Ανοιχτής Δομή...


Αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό, η εταιρεία που θα αναλάβει τη σίτιση για το μήνα Νοέμβριο των 200 προσφύγων στο Κέντρο «Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας» στη ΜΟΖΑΣ Α.Ε. Το συνολικό ημερήσιο κόστος ανέρχεται στα 888 ευρώ.
Το Κέντρο «Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας», διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής των ειδών και της αυξομειώσεως των ποσοτήτων αυτών, ανάλογα με τη δύναμη και τις ανάγκες του Κέντρου. Η αυξομείωση αυτή, δεν έχει καμία επίδραση στις τιμές των ειδών και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, ενώ η πληρωμή θα γίνεται με ΤΧΕ, όπως επακριβώς καθορίζεται στους ειδικούς όρους. Κάθε αγορά και δοσοληψία να πραγματοποιείται με δελτίο αποστολής εμπορευμάτων προς την Μονάδα, το οποίο να συνοδεύει το θεωρημένο τιμολόγιο. Επί του τιμολογίου να γίνεται εξοφλητική πράξη.
Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να προσέλθει στο 505 ΤΠΖΝ, μέχρι 31 Οκτωβρίου, για την υπογραφή της συμβάσεως, να εφαρμόζει με ακρίβεια τις προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, να αναγράφει στο τιμολόγιο ευκρινώς τις προσφερθείσες τιμές, όπως αναλυτικά επισημαίνεται. Επίσης επιβαρύνεται το κόστος των μεταφορικών, ζυγιστικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια υλικών, όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, το κόστος των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων που θα ζητηθούν από έκτακτους ελέγχους από τις Διαχειρίσεις Εφοδίων των Μονάδων, ή από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ, ενώ παραδίδει τα αναγκαιούντα είδη στο Κέντρο «Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας» στο 3ο χλμ Βόλου-Λάρισας καθημερινά, όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

Related

Sticky 4168981642326761191

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item