Παραχώρηση μέρους παραλίας από ΟΛΒ στο δήμο για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Το κομμάτι της παραλίας μπροστά από το κτίριο Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παραχωρεί ο ΟΛΒ στο Δήμο Βόλου για τη διοργάνωση...


Το κομμάτι της παραλίας μπροστά από το κτίριο Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παραχωρεί ο ΟΛΒ στο Δήμο Βόλου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων την περίοδο των Χριστουγέννων. Ειδικότερα το δικαίωμα αυτό παραχωρίεται για να πραγματοποιηθεί η υλποίηση  εκδήλωσης φωταγώγησης της πόλης, την Πέμπτη 1/12/2016, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2016 & Πρωτοχρονιάς 2017, με γενικό τίτλο δράσης «Χριστούγεννα 2016 – Ο Βόλος μας Μαγεύει».
Ειδικότερα στις 28/11/2016 θα τοποθετηθεί εξέδρα στον παραλιακό χώρο. Στις 30/11/2016 θα εγκατασταθούν επί του χώρου ηχητικά και φωτιστικά συστήματα υποστήριξης της εκδήλωσης. Την 1η/12/2016 θα υλοποιηθεί η εν λόγω εκδήλωση.
Το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω παραχώρησης θα εκτείνεται από 28/11/2016 έως 01/12/2016, υπό την αίρεση της προηγούμενης αποδοχής αλλά και της πιστής τήρησης εκ μέρους του παραχωρησιούχου, των τιθέμενων με την παρούσα, όρων και προϋποθέσεων. Το οικονομικό αντάλλαγμα, να καθοριστεί στο συμβολικό ποσό του ενός ευρώ (1,00 €), προκειμένου να συμβάλλει και η Ο.Λ.Β. Α.Ε. με τον τρόπο αυτό στον κοινωφελή σκοπό αυτής της δράσης.
Η προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του εν λόγω λιμενικού χώρου θα διέπεται επιπρόσθετα, από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ο χώρος, η χρήση του οποίου προσωρινά παραχωρείται, θα χρησιμοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο αποκλειστικά για το σκοπό της παραχώρησης, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου, ενώ απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του, σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή έργου μόνιμου χαρακτήρα. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, όπως παραδώσει μετά το πέρας της παραχώρησης, το χώρο, στην κατάσταση που τον παρέλαβε κι όπως λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α/17-10-77), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατά το χρόνο ισχύος της παραχώρησης η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα ασκεί τα δικαιώματά της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη διέλευση των περιπατητών, αλλά αντιθέτως υποχρεούται όπως τη διευκολύνει. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ο.Λ.Β. Α.Ε. για αποζημίωση. Ο παραχωρησιούχος κατέχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη του αναγκαίου, για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, εξοπλισμού, που θα εναποτεθεί επί του εν λόγω χώρου. Υποχρεούται να τηρεί αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας να συμμορφώνεται απολύτως και αμέσως με τις υποδείξεις των εντεταλμένων Οργάνων της Λιμενικής Αρχής, ενώ σπερίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους όρους η παρούσα παραχώρηση θα αίρεται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ο παραχωρησιούχος θα είναι υποχρεωμένος όπως εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση του παραχωρηθέντος, χώρου, χωρίς καμία αξίωση για οιασδήποτε μορφής αποζημίωση.
Η απόφαση αίρεται και ανακαλείται η ισχύς της, καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4491312885534306735

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item