Απάντηση ΟΛΒ για τη ρύπανση στο λιμάνι Βόλου

Με αφορμή το υπ’  αριθμ .  Πρωτ . 30982/24-04-2017 έγγραφο του Δημάρχου Βόλου ,  που μας κοινοποιήθηκε, στο περιεχόμενο του οποίου δόθηκε ευ...


Με αφορμή το υπ’ αριθμΠρωτ. 30982/24-04-2017 έγγραφο του Δημάρχου Βόλου, που μας κοινοποιήθηκε, στο περιεχόμενο του οποίου δόθηκε ευρεία δημοσιότητα και σχετίζεται με το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στους θαλάσσιους χώρους του λιμένα και στην απόδοσή του στη διακίνηση χύδην παλαιοσιδήρου (scrap), έχουμε να καταθέσουμε τα εξής

• Ο λιμένας Βόλου λειτουργεί σύμφωνα με την με αριθμό 199737/31-05-2011 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στους ειδικούς όρους έγκρισης Νο 25 αναφέρεται: «Να γίνεται συνεχής διαβροχή του scrap κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσής του μέσω κατάλληλου συστήματος διαβροχής». Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας υπάρχει συνεχής διαβροχή του υλικού (από τρία φορητά μηχανήματα διαβροχής), με ευθύνη της εταιρείας που διακινεί το φορτίο. Η όλη διαδικασία ελέγχεται από προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ.
• Η ΟΛΒ ΑΕ διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισηςκατά ISO 14001.
• Η διακίνηση φορτίου παλαιοσιδήρου (scrap) από το λιμάνι του Βόλου, εκτελείται πέραν της 30ετίας και ποτέ δεν ανιχνεύθηκαν επιβαρυμένοι μικροβιολογικοί παράγοντεςστο νερό της θάλασσας, που να προέρχονται από τη διαδικασία διακίνησης του scrap. Τούτο επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα ελέγχου των δειγμάτων του θαλάσσιου ύδατος των τελευταίων ετών, πουπραγματοποιούνται, για λογαριασμό της ΟΛΒ ΑΕ,  από πιστοποιημένο ανάδοχο (εργαστήριο).
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας/ΔΙΠΕΧΩ, με το υπ’ αριθμΠρωτ2492/13-04-2017 έγγραφό της, μας διαβίβασε την από 12-04-2017 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, στην περιοχή του εμπορικού λιμένα, στην οποία αναφέρεται ότι: «δεν διαπιστώθηκε αλλοίωση του χρώματος της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή του εμπορικού λιμένα Βόλου τόσο ανάμεσα στις προβλήτες Νο 1 και Νο 2» όπου γίνεται η φορτοεκφόρτωση του scrap.

 

 

 

 

 

 

• Η αρμόδια, για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου, Περιφέρεια Θεσσαλίας/ΔΙΠΕΧΩ, με τα υπ’ αριθμΠρωτ2473/12-04-2017 & 758/20-04-2017 έγγραφά της, μας γνωστοποίησε ότι προκύπτει επιβάρυνση των θαλασσίων υδάτων της περιοχής του λιμένα από λύματα πιθανότατα αστικού τύπου, λόγω αυξημένων τιμών σε μικροβιολογικούς  παράγοντες (e-coli, εντερόκοκκοι κ.λ.π.), γεγονός που διαπιστώθηκε και σε νέα δειγματοληψία από τη θαλάσσια περιοχή του Τελωνείου, της κεντρικής προβλήτας και έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου. Παράλληλα με την εν λόγω δειγματοληψία διαπιστώθηκε η απουσία επιβάρυνσης του θαλάσσιου ύδατος σε βαρέα μέταλλα. Επισημαίνεται ότι οι αναλύσεις της αρμόδιας, εν λόγω, Αρχής συνοδεύονται από αναφορές μικροβιολογικής επιβάρυνσης των δειγμάτων.
• Με έγγραφά της η ΔΕΥΑΜΒ μας γνωστοποιεί ότι τα αποτελέσματα αναλύσεων στις οποίες η ίδια προέβη καταδεικνύουν ότι τα δείγματα παρουσιάζουν επιβάρυνση που δεν προέρχεται από διαρροή λυμάτων αστικού τύπου, χωρίς όμως να μας κοινοποιείται ανάλυση της μικροβιολογικής επιβάρυνσης των δειγμάτων.Παράλληλα μας ενημερώνει ότι προέβη και σε ανάλυση δειγμάτων που λήφθηκαν από λιμνάζοντα, προφανώς, νερά επί της προβλήτας (όχι θαλάσσια ύδατα) από όπου διακινείται το scrapόπου διαπίστωσε επιβάρυνση και πάλι όμως χωρίς να στοιχειοθετεί τα αποτελέσματα με κοινοποίηση στοιχείων μικροβιολογικής επιβάρυνσης των εν λόγω υδάτων.

Έπειτα από τα προεκτεθέντα αδυνατούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα με την Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή είναι πασιφανές, πως η εμφανισθείσα ρύπανση της θάλασσας προέρχεται από τη διακίνηση του scrap και όχι από αστικά λύματα, γεγονός που ενισχύεται κατά την άποψή μας α) από την περιοδικότητα του φαινομένου εντός της ημέρας (εμφάνιση κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες) και β) Από την απουσία μετρήσεων για μικροβιολογικούς παράγοντες στα δείγματα της ΔΕΥΑΜΒ.

 


Related

ΒΟΛΟΣ 2619556143766968556

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item