Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση εκτάσεων στην Κάρλα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων πρόκειται  να προβεί σε έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερε...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων πρόκειται  να προβεί σε έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την εξ αδιαιρέτου παραχώρηση χρήσης εκτάσεων επιδεκτικών καλλιέργειας της πρώην λίμνης Κάρλας για την καλλιεργητική περίοδο 2016-2017. Για τον λόγο αυτόν καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι και την Δευτέρα 24-4-2017στην ανωτέρω Υπηρεσία στο κτίριο του Διοικητηρίου στο Βόλο. 

  Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 όπως ισχύει, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που μίσθωναν πριν τη δημοσίευση του ως άνω νόμου αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την αριθ. 95/19-5-1975 ΠΥΣ (Α΄98) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1985 (Α΄180).

  Οι αιτήσεις (συνημμένο υπόδειγμα) των ενδιαφερομένων δικαιούχων θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα για τους μεν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με βεβαίωση επαγγελματία αγρότητην οποία μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Φυτόκου 46 – Τ.Κ. 38446 – Βόλος, τηλ. 2421064625 και 91656) για τους δε ανέργους με βεβαίωση ανεργίας με σφραγίδα διοίκησηςτην οποία μπορούν να προμηθευτούν είτε ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ είτε από το γραφείο του στο Βόλο (Δ/νση Ύδρας 2 κ΄ Τομπάζη – Τ.Κ. 38334, τηλ. 2421048288, 30415, 60744).

   Επίσης υποβάλλονται και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες υπεύθυνη δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι μίσθωναν ακίνητα πριν τη δημοσίευση του εν λόγω νόμουκαθώς και αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

   Διευκρινίζουμε ότι τυχόν δικαιούχοι που δεν υποβάλλουν αιτήσεις, δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση εκμίσθωσης.

                                             

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 5022842062602391761

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item