Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την συνταξιοδότηση των γυναικών. Τιισχύει για τις μητέρες Ανηλίκων

Με τις νέες διατάξεις του Νόμου για το ασφαλιστικό  η δυνατότητα  θεμελίωση ς  του δικαιώματος  για σύνταξη συνδέεται άμεσα με το όρι...


Με τις νέες διατάξεις του Νόμου για το ασφαλιστικό η δυνατότητα θεμελίωσης του δικαιώματος για σύνταξη συνδέεται άμεσα με το όριο ηλικίας  για τις γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο ,και τον Ιδιωτικό τομέα 
Αναλυτικά οι διατάξεις που δίνουν το εισιτήριο στις γυναίκες για την σύνταξη είναι οι κάτωθι
1: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010.
Εφόσον μέχρι 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν κλείσει το 60ό έτος πλήρη σύνταξη. Αν συμπληρώνουν το έτος 2017τα 55 αποχωρούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών με μειωμένη σύνταξη. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν εντός του 2017 το 60ό έτος, το νέο όριο ηλικίας είναι το 62ο έτος και 8 μήνες.
2: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 έτη το 2011
Αν είχαν συμπληρώσει το 56ο έτος στις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ εφόσον είχαν συμπληρώσει το 61ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Εφόσον συμπληρώνουν τα συγκεκριμένα όρια το έτος 2017 θα βγουν σε ηλικία 60 ετών και 2 ετών με μειωμένη ή 63 ετών και 3 μηνών με πλήρη.
3: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012.
Διασώζονται αν είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 (μειωμένη σύνταξη) ή το 61ο έτος (πλήρης σύνταξη). Εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών θα μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη στα 61 και 5 μήνες. Σε περίπτωση που κλείνουν το έτος 2017το 63ο έτος, το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 64ο και 6 μήνες.
4: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο με 35ετία έως το τέλος του 2010.
Αν συμπλήρωναν το 58ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν όποτε θέλουν. Αν γίνονται το έτος 2017 58 ετών μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.
5: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης το 2011.
Αν έπιασαν το 58ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015 μπορούν να πάρουν σύνταξη. Αν γίνονται το έτος 2017 58 ετών μπορούν να φύγουν στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή, καθώς τη στιγμή της εξόδου πρέπει να έχουν συμπληρώσει 36 χρόνια δουλειάς.
6: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο με 35 έτη ασφάλισης το 2012.
Εφόσον έκλεισαν τα 59 μέχρι 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν χωρίς καμία επιβάρυνση. Σημειώνεται ότι για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 37 χρόνια δουλειάς. Αν γίνονται το έτος 2017, 59 ετών θα μπορούν να φύγουν στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.
7: Οι Γυναίκες εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010
Μπορούν να αποχωρήσουν με 30ετία στα 60 αν είχαν τις προϋποθέσεις μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 μηνών.
8: Οι Γυναίκες στο Δημόσιο που έπιασαν 37ετία μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας.
Εφόσον συμπληρώνουν την 37ετία μέσα στο 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 57 ετών και 8 μηνών.
9: Οι Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010.
Αν συμπλήρωσαν το 55ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν κλείσει το 57ο έτος πλήρη σύνταξη. Σε περίπτωση που γίνονται το έτος 2017, 55 ετών θα πάρουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Για την πλήρη σύνταξη το όριο είναι φέτος στο 60ό έτος και 9 μήνες.
10: Οι Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011.
Αποχωρούν ανά πάσα στιγμή εφόσον μέχρι 18 Αυγούστου 2015 είχαν πιάσει το 58ο έτος (πλήρη σύνταξη) ή εναλλακτικά το 56ο έτος (μειωμένη σύνταξη). Εφόσον συμπληρώνουν το έτος 2017 τα συγκεκριμένα όρια θα κάνουν υπομονή μέχρι το 60ό έτος και 2 μήνες για μειωμένη σύνταξη και το 61ο έτος και 5 μήνες για πλήρη σύνταξη.
11: Οι Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012.
Είναι εκτός κινδύνου αν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος και 6 μήνες (πλήρη σύνταξη) ή το 56ο έτος και 6 μήνες (μειωμένη σύνταξη). Σε περίπτωση που πιάνουν το έτος 2017 τα συγκεκριμένα όρια αποχωρούν σε ηλικία 60 ετών και 5 μηνών με μειωμένη σύνταξη και 61 ετών και 8 μηνών με πλήρη σύνταξη.
12: Οι Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010.
Δεν απειλούνται αν είχαν πιάσει το 58ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται το έτος 2017 58 ετών θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να συμπληρώσουν το 59ο έτος και 6 μήνες.
13: Οι Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011.
Είναι εκτός κινδύνου αν είχαν γίνει 58 ετών μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που γίνονται το έτος 2017, 58 ετών θα αποχωρήσουν στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή, καθώς για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 36 έτη ασφάλισης.
14: Οι Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2012.
Μπορούν να αποχωρήσουν αν είχαν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Να σημειωθεί ωστόσο ότι για την έξοδο στη συνταξιοδότηση πρέπει να έχουν φτάσει συνολικά τα 37 χρόνια δουλειάς. Αν πιάνουν εντός του τρέχοντος έτους το όριο θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.
Τι ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων
«Τυχερές» είναι οι μητέρες που πρόλαβαν να πιάσουν τα έτη ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Διατηρούν το δικαίωμα ταχύτερης εξόδου, ωστόσο υπάρχει κλιμάκωση στα όρια ηλικίας. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
1:Οι Γυναίκες με τουλάχιστον 25 έτη στα Ειδικά Ταμεία και ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010.
Αν συμπλήρωσαν το 50ό έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, μπορούν να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν. Σε περίπτωση που γίνονται το έτος 2017, 50 ετών , δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.
2: Οι Γυναίκες στα Ειδικά Ταμεία με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011.
Αν είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν ανά πάσα στιγμή. Εφόσον συμπληρώνουν το 52ο έτος το έτος 2017, μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.
3: Οι Γυναίκες στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012.
Εφόσον είχαν κλείσει τα 55 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται σύνταξη. Εφόσον συμπληρώνουν τα 55 το έτος 2017, θα αποχωρήσουν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
4: Οι Μητέρες στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Αν έγιναν 50 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, βγαίνουν στη σύνταξη. Εφόσον γίνονται το έτος 2017 50 ετών, θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.
5: Οι Μητέρες στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011.
Συνταξιοδοτούνται άμεσα αν έκλεισαν το 52ο έτος έως τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται 52 ετών το έτος 2017, μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.
6: Οι Μητέρες με 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο το 2012.
Δικαιούνται σύνταξη στα 55 αν έπιασαν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον συμπληρώνουν το έτος 2017 το 55ο έτος, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 59 και 6 μήνες.
7Οι Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2011.
Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα αν ήταν 52 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Αν πιάσουν το έτος 2017 το όριο ηλικίας, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.
8Οι Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2012.
Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα αν ήταν 55 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Αν πιάσουν το έτος 2017 το όριο ηλικίας, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 59 και 6 μήνες. Για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 23 χρόνια δουλειάς.
9: Οι Μητέρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Αποχωρούν στα 50 με μειωμένη σύνταξη ή στα 55 με πλήρη εφόσον συμπλήρωσαν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας έως τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται το έτος 2017, 50 ετών , δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Σε περίπτωση που κλείνουν το έτος 2017 το 55ο έτος, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να συμπληρώσουν το 59ο έτος και 6 μήνες για πλήρη σύνταξη.
10: Οι Μητέρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2011.
Δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο αν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος (για μειωμένη σύνταξη) ή το 57ο έτος (για πλήρη σύνταξη). Αν γίνονται φέτος 52 ετών, μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Εφόσον πιάσουν φέτος το όριο, θα πάρουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.
11: Οι Μητέρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2012.
Αν έκλεισαν το 55ο έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Εφόσον γίνονται φέτος 55 ετών, θα ανοίξουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Πλήρη σύνταξη δικαιούνται αν είχαν κλείσει το 60ό έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται φέτος 60, το νέο όριο ηλικίας είναι για την περίπτωσή τους το 62ο και 8 μήνες.

Related

Sticky 1426497867393371424

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item