Πρόγραμμα επανένταξης από τον Δήμο Βόλου

​ Ο Δήμος Βόλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή του Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υλοποιεί από το 2015 το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που χρημ...


Ο Δήμος Βόλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή του Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υλοποιεί από το 2015 το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το οποίο με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού παρατάθηκε έως 31/12/2017. 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης σε συμπολίτες μας που, λόγω της οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης και εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βόλου καλύπτει τις δαπάνες στέγασης (ενοίκιο) και εργασιακής επανένταξης των ωφελούμενων του προγράμματος και καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4548/30-12-2016 το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου). 

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν στις επιχειρήσεις τους ωφελούμενους του προγράμματος θα υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας με το Δήμο, το οποίο θα είναι ορισμένου χρόνου μέχρι την 31/12/2017 και θα διέπεται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 24213 56884 / 890 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών.

Related

ΒΟΛΟΣ 3983709139314497725

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item