Δείτε με τον νέο τρόπο πως υπολογίζονται οι συντάξεις για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το σημείο της ανταποδοτικής σύνταξης που είναι το σημείο-κλειδί για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού της σύντα...


Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το σημείο της ανταποδοτικής σύνταξης που είναι το σημείο-κλειδί για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού της σύνταξης, για όσους υποβάλλουν συνταξιοδοτικά αιτήματα μετά τις 13.05.2016 σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.
Με τέτοιους μικρούς συντελεστές αναπλήρωσης, ιδιαίτερα στα πολλά έτη ασφάλισης, ο μελλοντικός συνταξιούχος θα δει για πολλοστή φορά τις κρατήσεις του να πηγαίνουν χαμένες. Η λέξη ανταπόδοση έχει χάσει το νόημά της. 
Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξήγηση του πώς ορίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
Α.Συντάξιμες αποδοχές: ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του αασφαλιστικού του βίου. Για αιτήσεις από τις 13.05.2016 έως και τις 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές θα καθορίζονται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου από την 1.1.2002 έως και την προηγούμενη ημέρα της αιτήσεως συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης.
Β. Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
Γ.Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: Το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές κλάδου σύνταξης.
Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπ'οψιν στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:
1.Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.
2.Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Δημοσίου.
3.Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
4.Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
5.Χρόνος για τους οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και αν δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.
Δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως, όταν υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές, ακολουθεί η αναπροσαρμογή τους με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.Οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.
Στην πράξη η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για τον ασφαλισμένο είναι υπέρ του ασφαλισμένου, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων επιφέρει μια μικρή αύξησή στο τελικό ποσό της ανταποδοτικής, άρα και στο ποσό της τελικής σύνταξης.
Παρακάτω παραθέτουμε τους δύο πίνακες με τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά έτος και αθροιστικά αναλόγως των ετών ασφάλισης για τον κάθε ασφαλισμένο.
Παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα υπολογσιμού συντάξιμων αποδοχών μισθωτού για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες:
Μισθωτός, ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ, παλιός ασφαλισμένος, (με πρώτη ασφάλισης πριν την 1.1.1993), με πλήρη απασχόληση από 1.1.2002 έως και 30.11.2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1.12.2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης.
Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από 1.1.2002 έως 30.11.2016, μετά την κατ' έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας έχουν ως εξής: 
Οι συντάξιμες αποδοχές του εν λόγω ασφαλισμένου ανέρχονται σε 2.578,66€
Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης: 2.578,66€ Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 ημέρες ασφάλισης) =1.103,67€ 
Εθνική σύνταξη: 384,00€
Συνεπώς ο ασφαλισμένος δικαιούται εθνική σύνταξη 384,00€ + ανταποδοτική 1.103,67€ = 1487,67€

Γράφει ο δικηγόρος Σάκης Κοκκίνης

Related

ΒΟΛΟΣ 7548133084749904560

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item