Πρόστιμα της ΔΕΥΑΜΒ στα καταστήματα που δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό

Σύμφωνα    με     τον     ΕΙΔΙΚΟ     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ        Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ             Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν               Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ   ...


Σύμφωνα  με   τον   ΕΙΔΙΚΟ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ      Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ           Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν             Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ   –  Ο Μ Β Ρ Ι Ω Ν Γ Ι Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ   Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ     Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν,  ορίζει:

«όλοι οι χώροι εστίασης και τα εργαστήρια τροφίμων - ζαχαροπλαστικής να διαθέτουν, με δική τους δαπάνη, «κεντρικό λιποσυλλέκτη» δίπλα στο μηχανοσίφωνα. Εφόσον η εγκατάσταση «κεντρικού λιποσυλλέκτη» δεν είναι δυνατή (π.χ. παλαιές κατασκευές), τότε θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι ένας απλός οικιακός σίφωνας.» Στο πλαίσιο της με αριθμό 164/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των υπόχρεων. Από τον έλεγχο προέκυψε ότιανταποκρίθηκε μόλις το 10%.  

 

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. με την Απόφαση 311/2017,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

.

1. Εγκρίνει την επιβολή προστίμου ύψους 200 €, στις δραστηριότητες που δεν συμμορφώθηκαν.
2. Παρέχεται χρονικό διάστημα μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου, για την ενημέρωση των φακέλων αποχέτευσης και την παράλληλη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη.
3. Με το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στα ανωτέρω, θα ακολουθούνται οι διαδικασίες διακοπής της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Related

ΒΟΛΟΣ 8725310391454848423

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item