Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2017

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει και υπενθυμίζει  στους Αμπελουργούς οινοποιήσ...


 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει και υπενθυμίζει  στους Αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, την υποχρέωσή τους για τηνυποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών (άρθρο 8  του Καν.(ΕΚ) 436 / 09).

 Η Δήλωση Συγκομιδής υποβάλλεται πλέον με ευθύνη του αμπελουργού μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ¨Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων¨ της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων

 Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου καιλήγει την 30η Νοεμβρίου οπότε και κλείνει η ψηφιακή υπηρεσία.

 Απαλλάσσονται από την υποβολή δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί που η εκμετάλλευσή τους καταλαμβάνει μέχρι ένα (1) στρέμμα Αμπέλι και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.

β) οι οινοποιοί-αμπελουργοί που οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους οπότε έχουν την υποχρέωση κατάθεσης ¨Δήλωσης παραγωγής¨.

 Σε περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής επιλέγοντας το αντίστοιχο κατά περίπτωση πεδίο (π.χ. Αναδιάρθρωση αμπελιών, ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι κ.λ.π.).

Η μη έγκαιρη υποβολή  της Δήλωσης συνεπάγεται αποκλεισμό του παραγωγού από διάφορα ευεργετήματα και προγράμματα όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (Αναδιάρθρωση αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου,μη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση                  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στο τηλέφωνο  2421352402.

                                                                                  

Related

ΒΟΛΟΣ 4222448643872965956

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item