Διαγωνισμός για φύλαξη δημοτικών κτιρίων ύψους 94.084 ευρώ

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόλου ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη κ...


Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόλου ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και  ασφάλεια Δημοτικών Κτιρίων-Εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός  έτους και προμήθεια εξοπλισμού µε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2017-2018 (διάρκεια 12 μηνών).
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 94.984,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2017 και 2018, και συγκεκριμένα, στο τρέχον έτος 2017 ποσό 23.746ευρώ και για το έτος 2018 ποσό 71.238ευρώ.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες έχουν προϋπολογιστεί τα εξής ποσά:
Για φύλαξη
-∆/νση ∆ιοικητικών 930ευρώ
-∆/νση ∆Καθαριότητας 19.158ευρώ
-Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 186ευρώ
-∆/νση ∆Τεχνικών Υπηρεσιών 1.798ευρώ
-∆/νση ∆Κοιμητηρίων 1.674ευρώ
Προμήθεια εξοπλισμού
-∆/νση ∆ιοικητικών 16.740ευρώ
-∆/νση ∆Καθαριότητας 4.712ευρώ
-Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 1.116ευρώ
-∆/νση ∆Τεχνικών Υπηρεσιών 5.952ευρώ
-∆/νση ∆Κοιμητηρίων 24.924ευρώ

Related

ΒΟΛΟΣ 8409910066731986654

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item