Διενέργεια δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων στις Τ.Κ. Λαύκου και Τ.Κ. Μηλίνης του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μα γνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές , τους κτηνοτρόφους και με...


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της παρακάτω περιοχής ότι κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάςσύμφωνα με ταποσοστά και βιολογικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων (αριθμό ακμαίων, την αναλογία φύλλου και ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ελιάς), τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα).

Ειδικότερα, διενεργείται δολωματικός ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα του αναδόχου εργολάβου ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι: 

• στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Λαύκου (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν: στις 25/09/2017 οι τοποθεσίες Μικρός Λαύκος και Χονδρή Άμμος, στις 26/09/2017 οι τοποθεσίες Αχλαδούλα και Ζόταλλη, στις 27/09/2017 οι τοποθεσίες Άγιος Νικόλαος και Αδάμ, στις 28/09/2017 οι τοποθεσίες Συκιά, Σαρρηγιάννη και Σκίνος, στις 29/09/2017 οι τοποθεσίες Ντουγάνη, Χούνες και Φτέρη, στις 30/09/2017 οι τοποθεσίες Άγιος Αθανάσιος και Λογγάρι και στην 01/10/2017 οι τοποθεσίες Τσιονάκη, Κρύα Βρύση και Λογγάρι
• στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Λαύκου (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν: στις 25/09/2017 η τοποθεσία Άγιος Απόστολος, στις 26/09/2017 οι τοποθεσίες Γενάτη και Μαραθιάς, στις27/09/2017 οι τοποθεσίες Ψευδοελιά και Ταμπούρια, στις 28/09/2017 η τοποθεσία Γλυφάδα, στις 29/09/2017 οι τοποθεσίες Ζουράνι και Λογγάρι
• στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Μηλίνης θα ψεκαστούν: στις 25/09/2017 οι τοποθεσίες Σιμωτές και Κλεισούρι, στις 26/09/2017 οι τοποθεσίες Κλεισούρι και Μουρκούρι, στις 27/09/2017 οι τοποθεσίες Άγιος Ανδρέας και Λογγίστι, στις 28/09/2017 η τοποθεσία Γλας, στις 29/09/2017 οι τοποθεσίες Βαλτούδι και Αγρίδι και στις 30/09/2017 οι τοποθεσίες Κυδωνιές και Καλαμάκι

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν της μίας (1) ημέρας συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 17314/25-7-2017 σύμβαση του εργολάβου ψεκασμών του δάκου της ελιάς με την Υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοκρασίας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας και διακόπτεται ο ψεκασμός.

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν το συνεργείο ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του έργου τους. Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από την παραπάνω περιοχή.

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 5734423712718678149

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item