Σε έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης η Κάρλα

Σε έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης υπάγεται ο ταμιευτήρας της Κάρλας μετά από αίτημα του Φ . Δ .  Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  προς το Υπουργείο Περιβ...


Σε έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης υπάγεται ο ταμιευτήρας της Κάρλας μετά από αίτημα του Φ.ΔΠ.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

 

Ο Φ.ΔΠ.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  παράλληλα με την παρακολούθηση που διενεργεί σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας πρότεινε και ζήτησε από το  Υ.Π.ΕΝ. την υπαγωγή της Κάρλας σε εξειδικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού και κυρίως τις παραμέτρους που σχετίζονται με την παρουσία  ειδικών ρύπων  και ουσιών προτεραιότητας όπως π.χ φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα , βιοτοξίνες  αλλά και τα βασικά θρεπτικά στοιχεία. 

 

Με δεδομένο τον  γεωργοκτηνοτροφικό  χαρακτήρα  της ευρύτερης περιοχής, ο Φ.ΔΠ.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. έκρινε ότι η τακτική παρακολούθηση των προ αναφερομένων ειδικών ρύπων είναι απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη παρουσία τους και  η ποσότητά τους με σκοπό την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. 

 

Ο Φ.ΔΠ.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. και το Υ.Π.ΕΝ συνήψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με το ερευνητικό κέντρο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.- ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με αντικείμενο την διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων. Όσον αφορά σε άλλες ειδικές αναλύσεις ( παρασιτολογικέςιολογικές κ.λ.π) ο Φ.ΔΠ.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. συνεχίζει την συνεργασία του με την Κτηνιατρική Σχ. Του Παν/μίου Θεσσαλίας καθώς και με τα αρμόδια Δημόσια  εργαστήρια. 

 

Μετά το πέρας του έργου και την αξιολόγηση των ευρημάτων ο Φ.ΔΠ.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο  θα συγκαλέσει ειδική συνάντηση με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς  

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 434233184519314400

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item