Ο Α. Μεικόπουλος για το Περιφερειακό συνέδριο Θεσσαλίας

Εδώ και λίγους μήνες λαμβάνουν χώρα τα αν απτυξιακά συνέδρια σε όλες τις Περιφέρειες της  ελληνικής  επικράτει ας. Πρόκειται για μια πρωτοπο...


Εδώ και λίγους μήνες λαμβάνουν χώρα τα αναπτυξιακά συνέδρια σε όλες τις Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή τομή στην οποία η κοινωνία λαμβάνει μέρος ως το επίκεντρο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και όχι ως «φτωχός συγγενής», όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Γιατί καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας, η οποία και διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, της αγοράς. Η πρωτοποριακή και πρωτόγνωρη διαδικασία των αναπτυξιακών συνεδρίων αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο για την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά και για την μετατροπή ενός συγκεντρωτικού μοντέλου διακυβέρνησης σεαποκεντρωμένη και συμμετοχική δημοκρατία.

Στις 10-11 Οκτώβρη θα λάβει χώρα το αναπτυξιακό συνέδριο για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σημαντικό κομμάτι της οποίας αποτελεί και ο νομός Μαγνησίας.

Η Μαγνησία είναι μία περιοχή με πλούσιο φυσικό τοπίο, ανεξάντλητη φυσική ομορφιά, γεωμορφολογική πολλαπλότητα, ιστορίαπολιτισμόνησιωτικότηταΔιαθέτει το μεγάλο της λιμάνι στο Βόλο, το οποίο συνδέει την Ελλάδα με την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα κατέχει ιδανική θέση στοκέντρο των θαλάσσιων οδών προς τη Νοτιανατολική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, διαθέτοντας και αεροδρόμιο στη Νέα Αγχίαλο. 

Η επένδυση στον τουρισμό της Μαγνησίας μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση των περιοχών της, στην τόνωση της τοπικής οικονομίαςστην καταπολέμηση της ανεργίας, στην προώθηση των τοπικών της προϊόντων μέσω συνεργειών με τοπικούς παραγωγούς. Με την ανάδειξη του Παγασητικού σε διακριτό τουριστικό προορισμό και την ένταξή του στα δρομολόγια της κρουαζιέρας, με την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, με την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πλοίων και την περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου, πετυχαίνοντας οι αεροπορικές εταιρείες να φέρνουν τουρίστες απευθείαςστο αεροδρόμιο της περιοχής της Θεσσαλίας, παρακάμπτοντας τα αεροδρόμια Αθήνας-Θεσσαλονίκηςη Μαγνησία μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών για όλο το χρόνο. Επιπλέον, με τηναναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου σε Κέντρο Δραστηριοτήτων Βουνού όπως και την επέκταση αυτού του μοντέλου στην Όρθρυ και το Νότιο Πήλιο, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο αναρριχητικός, ο περιπατητικός, ο ποδηλατικός, ο οικοτουρισμόςο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, ο αρχαιολογικός αλλά και αυτός της προσφυγικής και τοπικής παράδοσης, το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας μπορεί να επεκταθεί και να αναβαθμιστεί ποιοτικά

Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν επίσης μια οδοποιία και ένα σιδηρόδρομο που θα προσφέρουν γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στην περιοχή. Βασική προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η υλοποίηση έργων όπως αυτό της ολοκλήρωσης του Περιφερειακού, ένα όραμα δεκαετιώντης ολοκλήρωσης των μελετών και χρηματοδότηση του έργου της εισόδου του Βόλου από την οδό Αθηνών, της ολοκλήρωσης των μελετών και της χρηματοδότησης του έργου της παράκαμψης της ΑγριάςΕπίσης, η ολοκλήρωση των μελετών και ηχρηματοδότηση του έργου για την παράκαμψη του Χιονοδρομικού Κέντρου όπως και του έργου για την παράκαμψη της Ζαγοράς (β΄φάση)η ολοκλήρωση της Ηλεκτροκίνησης Βόλου-Λάρισας, η αναβάθμιση των επιβατικών γραμμών στο λιμάνι, η αύξηση θέσεων ελλιμενισμού.

Η αξιοποίηση του μεγάλου λιμανιού της ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας, αυτό του Βόλου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο για την τουριστική, αλλά και για την εμπορική-οικονομική αναβάθμιση της περιοχής που θα επιφέρει αύξηση της απασχόλησηςκαθώς η θέση του χωροταξικά μπορεί να οδηγήσει ώστε να αναπτυχθεί σε κόμβο εμπορικό, μεταφορικό. Έργα στο λιμάνι όπως η σύνδεσή του με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ήπιας κλίμακας, η ανάπτυξη σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην γ΄προβλήτα, η εκμετάλλευση του σιλό, η σύνδεσή του με Εμπορευματικό κέντρο, θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη αναβάθμιση του λιμανιού, του αεροδρομίου, του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, μπορεί να οδηγήσει και στην εδραίωση της Μαγνησίας ως κόμβο εμπορικό τόσο πανελλαδικά όσο και στην Ευρώπη, μέσω των συνδυασμένων μεταφορών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προχωρήσει η ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας για τις συνδυασμένες μεταφορές και η χρηματοδότηση του έργου της σύνδεσης του τρένου με λιμάνι-αεροδρόμιο και με το λιμάνι Αλμυρού.

Μία άλλη αναπτυξιακή παρέμβαση που θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μαγνησίας και θα φέρει μια γενικότερη βελτίωση στο περιφερειακόεπιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον είναι η δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στo Βελεστίνο σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό και την πρόταση για διερεύνηση (2003), ώστε να διαμορφωθεί ο άξονας ανάπτυξης Λάρισας-Βόλου, που στη συνέχεια θα επεκταθεί στην υπόλοιπη Θεσσαλία, μέσω του οδικού, σιδηροδρομικού δικτύου και του λιμανιού.

Ζήτημα προτεραιότητας αποτελεί και η ολοκλήρωση του έργου της λίμνης Κάρλα, η εξασφάλιση της απαιτούμενης τροφοδοσίας της και η διασφάλιση της  ορθής και ολοκληρωμένης διαχείρισής της προκειμένου να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα στην περιοχή.

Σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της περιοχής μας είναι επίσης η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.Εργαλεία για την τόνωσή του αποτελούν η μέγιστηαπορρόφηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η δικτύωσή του με τον τουρισμό και την τοπική κατανάλωση αλλά και τοψηφιακό μάρκετινγκ που θα του δώσει την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές, η παραγωγή τροφίμων με διακριτή ταυτότητα.

Βασική για τα παραπάνω είναι και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σημαντικά, ενισχύθηκε με νέα Τμήματακαι αποτελεί το σημαντικότερο πόλο ανάπτυξης της έρευνας και του καινοτόμου περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τομείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξηΣημαντική η στήριξη της υλοποίησης του έργου της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο, που με την αποκατάσταση/ανακατασκευή του κτιρίου (ήδη εντάχθηκε η χρηματοδότηση στο ΠΔΕ) θα στεγαστεί μια θερμοκοιτίδα έρευνας και επιχειρηματικής καινοτομίας, (TechnopolisΚέντρο Έρευνας Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Ε.Τ.Ε.Κ.) που θα ενοποιήσει μεγάλο μέρος των ερευνητικών φορέων στη Θεσσαλία και θα ενισχύσει την σύζευξη της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Σημαντική επίσης και η στήριξη για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής σχολής.

Μιλώντας για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Μαγνησίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή με βιομηχανική ιστορία. Επομένως, θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι 2 βιομηχανικές περιοχές του Βόλουκαι να δοθούν κίνητρα, με σκοπό την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας.Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η συγκρότηση αλυσίδων αξίας που θα στηρίζονται στη σύνθεση δεξιοτήτων με βασικό χαρακτηριστικό την τεχνική ταυτότητα της περιοχής μας και την παράδοση. Παραδοσιακός για την περιοχή μας είναι ο κλάδος μετάλλου, καθώς ήδη διαθέτουμε εξειδικευμένους τεχνίτες οι οποίοι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα τα οποία θα δώσουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Θα ήταν θετική καιη πριμοδότηση και στήριξη καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Επίσης η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  υγειονομικής περίθαλψης με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διασφαλίζει καλύτερη υγειονομική κάλυψη στους πολίτες.

Τέλος, αναπτυξιακή προτεραιότητα για την περιοχή μας θα πρέπει να αποτελεί η ενεργειακή/περιβαλλοντική/παραγωγική ανασυγκρότηση των Σποράδων, που αποτελούν το μοναδικό νησιωτικό πλέγμα στηνΠεριφέρεια της Θεσσαλίας. Στόχος είναι οι Σποράδες να διαμορφωθούν σε «πράσινα» νησιά, όχι μόνο από την πλευρά της ηλεκτρικής ενέργειας (όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ), αλλά σχετικά με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και να αναπτύξουν τις υποδομές τους έτσι ώστε να αποτελούν πόλο έλξης τουρισμού.

 

Η Περιφέρεια της Θεσσαλίας και ειδικότερα η περιοχή της Μαγνησίας, χρήζει μίας συνολικής αναπτυξιακής τομής, με πολλαπλούς στόχους σε ένα ευρύ και συνολικό πλαίσιο. Διαθέτει όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί σε κοιτίδα τουρισμού, εμπορίου, τεχνογνωσίαςβιομηχανίαςκαι αγροτικής παραγωγής για την Κεντρική Ελλάδα που θα φέρει περισσότερες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει τη ζωή των Θεσσαλών.

Είναι μεγάλη ευκαιρία το αναπτυξιακό Συνέδριο της περιφέρειας Θεσσαλίας να στείλει το μήνυμα πως με τη συνεργασία, το διάλογο και τη σωστή χρήση των αναπτυξιακών εργαλείων μπορούν να αναπτυχθούν πολιτικές προς όφελος της ίδιας κοινωνίας, για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα αφορά τους πολλούς.

Related

ΑΠΟΨΕΙΣ 2017612315280762269

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item