Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας: Υπόμνημα στον υπουργό Χαρίτση

Ακολουθεί  αναλυτικά το  Υπόμνημα το οποίο απηύθυνε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος  στον  Γενικό Γραμματέα Βιομηχ...Ακολουθεί αναλυτικά το Υπόμνημα το οποίο απηύθυνε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Στρατή Ζαφείρη και κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημ. Παπαδημητρίου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σε εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 3 του Ν. 3982/2011

Με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σε εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 3 του Ν. 3982/2011, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι:

 

Κατ΄ αρχήν αποτελεί σημαντικό βήμα τόσο η προσπάθεια προσδιορισμού εκείνων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες είναι απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη οργανωμένων χώρων υποδοχής επενδύσεων, όπως είναι τα Επιχειρηματικά Πάρκα, όσο και η καταγραφή των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί η πλήρης εικόνα και να προσδιοριστούν οι αναγκαιότητες.

 

Ωστόσο, επισημαίνονται ορισμένα σημεία, τα οποία ο Σύνδεσμος εκτιμά ως ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος:

 

Α. Σύνδεση Επιχειρησιακού Σχεδίου με Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της επικαιροποίησης τους, καθώς ο χωρικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελούν μια από τις σημαντικές προϋποθέσεις σχεδιασμού και υλοποίησης επενδύσεων.

 

Β. Υφιστάμενοι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

 

Από το Επιχειρησιακό Σχέδιο απουσιάζει η αξιολόγηση των υφιστάμενων οργανωμένων και θεσμοθετημένων χώρων υποδοχής επενδύσεων, και αναφορές σε σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τη σταδιακή υποβάθμιση τους, με εμφανή σημεία εγκατάλειψης, παρωχημένες ή και ανεπαρκείς υποδομές, έλλειψη δομών ηλεκτροφωτισμού, παραμελημένο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, εγκαταλελειμμένο οδικό δίκτυο, πλημμελώς παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, επιβαρύνσεις με πολλαπλά μη ανταποδοτικά τέλη και φόρους, ζητήματα που έχουν μετατρέψει αυτούς τους χώρους μη ελκυστικούς ως επιλογή, τους απαξιώνουν και τους στερούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

 

Γ. Οργάνωση και Εξυγίανση Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων.

 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, πέραν της χωρικής απεικόνισης και της αποτύπωσης των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, δεν έχουν καταγραφεί αναφορές σε δράσεις και προτεραιότητες που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την προσπάθεια δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων Ειδικού Τύπου

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η προσπάθεια, χαρτογράφησης των αναγκών για τη δημιουργία οργανωμένων χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας της βιομηχανικής δραστηριότητας, δεν θα πρέπει να διαταράξει το καθεστώς λειτουργίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, που ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς τους, των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει για την εγκατάσταση και την επέκτασή τους αλλά και εξαιτίας του μεγέθους τους, δεν έχουν την δυνατότητα μετεγκατάστασης αυτών.

 

Επί του συγκεκριμένου θέματος, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις, αποτελούν μοναδικό σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες περιοχές, δεδομένου ότι υποστηρίζουν αποκλειστικά τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της οικονομικής και κοινωνικής παρακμής. 

 


Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 18877135535529850

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item