Διευκιρνήσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις προσφορές των καταστημάτων

 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, ενημερώνει τους επιχειρηματίες της περιοχής μας ότι σύμφωνα με τι...


 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, ενημερώνει τους επιχειρηματίες της περιοχής μας ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως έχουν οριστεί στην παράγραφο 2Α του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 56885/2014 υπουργικής απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (Β΄ 3107), πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κ.λπ.). 
          Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.

          Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω διατάξεων , προβλέπεται η επιβολή κατ΄ ελάχιστο διοικητικού προστίμου ύψους 10.000€. 

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 9062026237278728177

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item