Προκηρύχθηκε θέση εργασίας στο Λιμεναρχείο Βόλου

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού Βόλου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η  απόφαση-προκήρυξη των Υπουργών Διοικητικής ...


Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού Βόλου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η  απόφαση-προκήρυξη των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:6ΣΟΡ4653ΠΩ-ΕΚΧ.
Η προκήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί και στο Λιμενικό Κατάστημα της περιοχής, αφορά, εκτός των άλλων θέσεων, και την πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου και συγκεκριμένα μία θέση Κυβερνήτη Πλοηγίδων.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα
www.yen.gr (τοποθεσία:κατατάξεις-προσλήψεις) και στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new αναζήτηση:ανά είδος απόφασης/Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων), καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με αρμόδια Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Δ.Δ.Υ.-1Ο, εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00΄- 14:00΄ (ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2, γραφείο 102, 1ος όροφος, Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) και στο τηλέφωνο 2131371185.
Αποκλειστική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 02/07/2018 μέχρι και 16/07/2018, και οι αιτήσεις συμμετοχής μετά των δικαιολογητικών δύναται να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο ατόμου, είτε με αποστολή ταχυδρομικώς επί αποδείξει (Συστημένο) στην ταχυδρομική διεύθυνση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με την ένδειξη επί του φακέλου: Αίτηση για την θέση 

Related

ΒΟΛΟΣ 8016105289321896885

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item