Ημερίδα για την «Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική διέξοδο στον καιρό της οικονομικής κρίσης»

milonas 728x120
Στο κατάμεστο Κεντρικό Αμφιθέατρο Κορδάτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, υλοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική διέξοδος στον καιρό της οικονομικής κρίσης», που διοργάνωσε το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 
Η προσέλευση στην Ημερίδα ήταν πρωτοφανής, καθώς εκατοντάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς παρακολούθησαν τις εργασίες της Ημερίδας. 
Κεντρικό θέμα της  Ημερίδας ήταν η Εκπαίδευση Ενηλίκων και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στο ζήτημα της ανεργίας, η σύνδεση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την απασχόληση, αλλά και τις πολιτικές απασχόλησης στη χώρα μας. Ειδικότερη αναφορά έγινε στο επάγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σχετικά με την πιστοποίησή  και τις επαγγελματικές προοπτικές του. Έμφαση δόθηκε και στις ευκαιρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus) στους Έλληνες με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 
 Η ημερίδα αποτελούνταν από δύο ενότητες που είχαν ως θέμα, η πρώτη την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων, αλλά και την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ η δεύτερη αφορούσε στη συμβουλευτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που παρέχει ο ΟΑΕΔ στους άνεργους, αλλά και στις προοπτικές και ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη που προσφέρει στους Έλληνες το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus) με τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 
Στις ενότητες αυτές συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του κράτους όπως του ΕΟΠΠΕΠ και του ΟΑΕΔ  και μέλη της Πανεπιστημιακής  κοινότητας , που μέσα από τη δράση τους αποσκοπούν στην ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ως εισηγητές ο κ. Ζαρίφης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., ο οποίος άνοιξε τις εργασίες της Ημερίδας, αποσαφηνίζοντας με απλά λόγια τον όρο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», τις ομάδες αναφοράς αλλά και τα γενικά χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Τη σκυτάλη πήρε η ο κος Κουλαουζίδης Γιώργος, Καθηγητής Ε.Α.Π., ενημερώνοντας το κοινό της Ημερίδας σχετικά με τις διαφορές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Εκπαίδευση Ανηλίκων. Το πρώτο μέρος των εισηγήσεων έκλεισε ο κ. Παπαευσταθίου Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικού Πλαισίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος παρουσίασε με κάθε λεπτομέρεια τη δομή του ΕΟΠΠΕΠ και απάντησε αναλυτικά στις πολυάριθμες ερωτήσεις του κοινού για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που υπήρξε παρουσία του ΕΟΟΠΠΕΠ στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.   
 Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας άνοιξε η εισήγηση της κας Μπασακάκη Ελένης, υπαλλήλου ΟΑΕΔ ΚΠΑ Βόλου, η οποία ενημέρωσε το κοινό και κυρίως τους ανέργους, για τις σύγχρονες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προώθησης στην Απασχόληση που προσφέρονται από τον ΟΑΕΔ (Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας – ΤΑΕ, Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης Καριέρας – Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών – ΣΑΕΠ). Την Ημερίδα έκλεισε η εισήγηση του κ. Βλαχόπουλου Δημήτρη, Επίκουρου Καθηγητή και Διευθυντή της Μονάδος Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus), ο οποίος παρουσίασε τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης , τα οποία είναι: Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία, Δημόσια Υγεία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ηγεσία. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική, Μουσική Παιδαγωγική, Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, Συστήματα Πληροφορικής, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Η παρουσίαση του κ. Βλαχόπουλου έγινε στο πλαίσιο τη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus) με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, ως Επίσημο Εκπρόσωπο, Κέντρο Εγγραφών αλλά και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.  

Το ρόλο του συντονιστή και για τις δύο ενότητες της Ημερίδας έφερε άξια εις πέρας ο εξαίρετος δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Μαρέδης. 
error: Content is protected !!