Παραδίδεται εξοπλισμός για τα Ειδικά Σχολεία

banner
milonas 728x120

Εξοπλισμό για τα Ειδικά Σχολεία και τα σχολεία που έχουν τμήματα
ένταξης παραδίδει αυτό το διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου. Η
προμήθεια  του υλικού εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος
ΕΣΠΑ συγκεκριμένα της πράξης  «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και τμημάτων
ένταξης του Δήμου Βόλου» κωδ ΟΠΣ 355454 του άξονα Προτεραιότητας 4
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Ε.Π.
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ » που  συγχρηματοδοτείται  από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε με την  Απόφαση
της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός του έργου έγινε τον Αύγουστο του 2015 και δημοπρατήθηκε µε τους όρους του ΕΚΠΟΤΑ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιελάμβανε προμήθεια υλικού για τον
εξοπλισμό και την υποστήριξη 1. φυσιοθεραπείας στα σχολεία, 2.
εργαστηρίων κεραμικής, 3. εργαστηρίων μηχανολογίας – ηλεκτρολογίας και
4. εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης.

Ανάδοχος αναδείχθηκε για την προμήθεια του εξοπλισμού των εργαστηρίων
αυτόνομης διαβίωσης με τον οποίο υπογράφηκε η σύμβαση στις 10.12.15,
ύψους  17.368,83€. Ο εξοπλισμός αυτός αναλυτικά αφορά συσκευές όπως
ψυγειοκαταψύκτη, φούρνο μικροκυμάτων, ταχυθερμοσίφωνα, ηλεκτρική σκούπα
κ.λ.π.

error: Content is protected !!