Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις από τη ΔΕΗ: 36 δόσεις, μηδέν προκαταβολή

milonas 728x120
Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους έχουν χρέη προς τη ΔΕΗ ανακοίνωσε η Επιχείρηση. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα που αποφασίστηκε από τη ΔΕΗ και το υπουργείο Περιβάλλοντος οι οφειλέτες θα μπορούν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις και με μηδενική προκαταβολή.
Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα, οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Για όσους ενταχθούν σε ρύθμιση μετά τον Ιούλιο, θα ισχύει και πάλι η προκαταβολή ενώ οι δόσεις θα ξεκινούν από 18 και θα φτάνουν τις 36, ανάλογα με το προφίλ του πελάτη. Το πλαφόν δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 30% του μέσου μηνιαίου λογαριασμού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών που ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ: 

Από την 1η Απριλίου μέχρι και την 31 Ιουλίου όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. 
Από την 1η Αυγούστου και μετά, αλλάζουν τα δεδομένα και θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς -πλην των εποχικών και αγροτών- πελάτες τα εξής: Το ύψος της μηνιαίας δόσης θα πρέπει να ισούται με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού αλλά με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36. 
Ταυτόχρονα, η υποχρέωση καταβολής προκαταβολής ως προυπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση επανέρχεται. Ετσι, για πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά, η προκαταβολή θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής οφειλής. 
Αντίθετα για πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά θα κινείται στο 15%. 
Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων –πλην μίας- των οφειλομένων δόσεων. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις.
error: Content is protected !!