ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναβολή της συζήτησης για το πάρκινγκ ζητά η «Επιλογή Ευθύνης»

banner
milonas 728x90 1
Να ζητήσουν την αναβολή συζήτησης του θέματος της διακήρυξης που κατάρτισε η δημοτική αρχή για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά το πάρκινγκ της οδού Φιλελλήνων προτείνει στον πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδριάζει σήμερα, η παράταξη «Επιλογή Ευθύνης».
Όπως αναφέρει θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ένα τόσο σημαντικό έργο, να ζητήσουν τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης με όλα τα ενδεχόμενα εναλλακτικά σενάρια, που θα δώσει  στο Δημοτικό Συμβούλιο ασφαλή δεδομένα, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο και την πόλη λύση, με τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απόσβεση της επένδυσης και η εξασφάλιση εύλογου εσόδου για τον Δήμο. Είναι αυτονόητο ότι η καθυστέρηση 2 – 3 μηνών, που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης, δεν πρόκειται να έχει καμία επίπτωση στην πορεία του έργου, τονίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Επιλογής Ευθύνης».
H επιστολή
τη σημερινή 32η τακτική συνεδρίαση του Οργάνου, καλείστε να λάβετε απόφαση, σχετικά με τη νέα διακήρυξη που κατάρτισε η Δημοτική Αρχή για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά το πάρκινγκ της οδού Φιλελλήνων (Θέμα 8 της ημερησίας διάταξης: Επανακατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου: «Πολυώροφο κτήριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ»).
Πρόκειται για ένα πολύπαθο έργο, όπως γνωρίζει όλη η πόλη, αφού η απόφαση ανάθεσής του λήφθηκε το 2005 και παραμένει έως σήμερα ανολοκλήρωτο, λόγω των εμπλοκών που δημιουργήθηκαν από την ασυνέπεια του εργολάβου που το είχε αναλάβει αρχικά. Έχει, λοιπόν, την υποχρέωση το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως όσα μέλη του, με τις ψήφους τους, θα αποφασίσουν για την εξέλιξή του, να μεριμνήσουν, ώστε να διασφαλιστεί, με τον συμφερότερο δυνατό τρόπο για τον Δήμο και τους πολίτες, η ολοκλήρωση του έργου.
Η αρχική σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και εκμετάλλευση του πάρκινγκ προέβλεπε ότι ολόκληρο το έργο θα κατασκευαζόταν με χρήματα του αναδόχου παραχώρησης (παραχωρησιούχου), ο οποίος θα το εκμεταλλευόταν για 25 χρόνια και θα κατέβαλλε στον Δήμο κάθε χρόνο ως τίμημα το 7% των ακαθαρίστων εσόδων. Ο εργολάβος κατασκεύασε τελικά το 65% περίπου του έργου και το εγκατέλειψε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, με ομόφωνες αποφάσεις του, κήρυξε τελικά έκπτωτο τον ανάδοχο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου.
Όταν αποφάσισε η σημερινή δημοτική αρχή να προκηρύξει διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου, στη σχετική διακήρυξη προβλεπόταν ότι ο ανάδοχος, έναντι των χρημάτων που θα επιβαρύνονταν για το 35% του έργου (όσο δηλαδή απομένει μέχρι την ολοκλήρωσή του), θα  εκμεταλλευόταν ολόκληρο το έργο (δηλαδή το 100%) για 30 χρόνια, με υποχρέωση να καταβάλλει στον Δήμο, κάθε χρόνο, ως τίμημα το 8% των ακαθαρίστων εσόδων, με ελάχιστο ετήσιο τίμημα τις 130.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του Δήμου προς τον αρχικό ανάδοχο με βάση την εκκαθάριση του έργου και τους όρους της αρχικής σύμβασης. Οι διαγωνισμός ωστόσο απέβη άκαρπος.
Και ξαφνικά, χωρίς καν η Δημοτική Αρχή να επιχειρήσει επανάληψη του διαγωνισμού, έφερε μια νέα διακήρυξη, η οποία αλλάζει, προς όφελος του τυχόν αναδόχου, κρίσιμους όρους της προηγούμενης διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η νέα διακήρυξη, τους όρους της οποίας καλείστε να εγκρίνετε στη συνεδρίασή σας, προβλέπει ότι με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 350.000 ευρώ δεν θα καταβάλλει κανέναν τίμημα στον Δήμο και στη συνέχεια, το τίμημα θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα, για να φτάσει στο 5% για ετήσια έσοδα πάνω από 750.000 ευρώ. Επιπλέον, καταργείται ο όρος του ελάχιστου τιμήματος των 130.000 ετησίως, που διασφάλιζε ότι ο Δήμος σε κάθε περίπτωση θα εξασφάλιζε το ποσό που πρέπει να αποδίδει στον αρχικό ανάδοχο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για επενδύσεις. Ο Δήμος ωστόσο έχει  την υποχρέωση να μην παραδώσει τη δημοτική περιουσία «κοψοχρονιά». Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον ανεύθυνο, στις παρούσες μάλιστα δυσμενείς συνθήκες, να προκηρύσσεται ένας τέτοιος διαγωνισμός, χωρίς να έχει προηγηθεί μία ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη, όπως επισημάνθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να καταλήξει τεκμηριωμένα και όχι με μπακαλίστικους λογαριασμούς, στην πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • Ολοκλήρωση της επένδυσης με διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου – παραχωρησιούχου
  • Ολοκλήρωση της επένδυσης από τον Δήμο, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με πόρους που μπορεί να εξασφαλίσει από διάφορα προγράμματα, όπως το Jessica, αφού το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κατεξοχήν αστική ανάπλαση
  • Αποπεράτωση από τον Δήμο των όποιων εργασιών απομένουν στο υπόγειο και το ισόγειο και λειτουργία του έργου χωρίς την ανέγερση άλλων υπέργειων ορόφων, δηλαδή χωρίς ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού
  • Διαχείριση – εκμετάλλευση του πάρκινγκ από τον Δήμο
  • Ανάθεση της διαχείρισης σε ιδιώτη με διαγωνισμό, με συμφέρον για τον Δήμο αντάλλαγμα
  • Και όποια άλλη τυχόν λύση θα μπορούσαν να διερευνήσουν και να προτείνουν οι μελετητές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καλούμε, τον πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αντιλαμβανόμενοι τις ευθύνες που φέρετε για την εξέλιξη της υπόθεσης, να αναβάλετε τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα και να ζητήσετε, όπως εξάλλου έχετε το δικαίωμα ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης με όλα τα ενδεχόμενα εναλλακτικά σενάρια, που θα δώσει  στο Δημοτικό Συμβούλιο ασφαλή δεδομένα, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο και την πόλη λύση, με τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απόσβεση της επένδυσης και η εξασφάλιση εύλογου εσόδου για τον Δήμο. Είναι αυτονόητο ότι η καθυστέρηση 2 – 3 μηνών, που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης, δεν πρόκειται να έχει καμία επίπτωση στην πορεία του έργου.
error: Content is protected !!