ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ν. Αγχιάλου

Eγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες  το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, του Δήμου
Βόλου, αφού η μελέτη που ανατέθηκε το 2012 ολοκληρώθηκε και έτσι το μείζον
για την φυσιογνωμία της περιοχής έργο δεν αποτάσσεται από το πρόγραμμα
«ΕΣΠΑ 2007-2013» και αποφεύχθηκε μια σημαντική οικονομική ζημία που θα
υφόστατο ο Δήμος.

Όπως σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Θανάσης Σταυρίδης, πρόκειται και
σε αυτή τυν περίπτωση για ένα χωροταξικό σχέδιο βαρύνουσας σημασίας για την
περιοχή διότι αποτελεί βασικό εργαλείο χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της
εδαφικής επικράτειας της  Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου, το οποίο
συμβάλλει στη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση
επενδύσεων και νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικότερα, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχιάλου, μεταξύ των
άλλων, περιλαμβάνει:

Την ένταξη σε πολεοδομικό σχεδιασμό περιοχών  για οικιστική χρήση.

Τη δημιουργία πέντε (5) Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.).

Τη δημιουργία Περιοχής Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΕΔ).

Την οργάνωση των χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου.

Την αναβάθμιση /βελτίωση του μεταφορικού δικτύου της περιοχής. Προτείνεται
παράκαμψη της Νέας Αγχιάλου, κατασκευή οδού σύνδεσης με περιοχή τουρισμού –
αναψυχής, βελτίωση πρόσβασης σους οικισμούς του ανατολικού παραλιακού
μετώπου κ.α.

Την αναβάθμιση /βελτίωση λοιπών τεχνικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων κ.λπ.).*Στη βασική του φιλοσοφία το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου
επιδιώκει:*

Την οργάνωση των χρήσεων γης στο σύνολο της επικράτειας της Δημοτικής
Ενότητας, διασφαλίζοντας ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, φιλικό για
επενδύσεις και κατάλληλο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Την ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση της περιοχής της υπαίθρου και του
αγροτικού χώρου, με έμφαση στην προστασία και αξιοποίηση του αγροτικού
χώρου.

Την ενίσχυση τόσο του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, όσο και την
προώθηση του τουριστικού προϊόντος, με παράλληλη ανάδειξη των περιοχών με
αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Την οργάνωση του πλαισίου χρήσεων γης εντός των οικιστικών περιοχών με την
οργάνωσή τους σε πέντε Πολεοδομικές Ενότητες με Μέσους Συντελεστές Δόμησης,
οι οποίοι σέβονται την υφιστάμενη δόμηση των οικισμών και ενισχύουν το
ποιοτικό αστικό τους περιβάλλον.

 Την αποσαφήνιση των χρήσεων γης εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4269/2014.

Την επισήμανση των αναγκαίων τεχνικών έργων, αλλά και έργων κοινωνικών
υποδομών, τα οποία είναι αναγκαία για την υποστήριξη της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου για την επόμενη εικοσαετία.

Την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου, με σκοπό
την αξιοποίησή τους για την προώθηση μίας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το ΦΕΚ της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της αρχής
σχεδιασμού: http://epoleodomia.volos.gr/fekgpsanchialos

error: Content is protected !!