Ερώτηση Μιτζικού για καταγγελία Σωματείου

Με έγγραφη αναφορά (Hμερ. 26.10.2016/Αριθ. Πρωτ. 93278), το Σωματείου Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων θέτει υπ΄όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, πέρα της οικίας με αμίαντο στην Νέα-Ιωνία, ειδικά τα παρακάτω :
« Ο Δήμος Βόλου με ανοιχτή δημοπρασία που διενεργήθηκε έχει προχωρήσει στην εκμίσθωση μηχανημάτων έργου με σκοπό να χρησιμοποιούνται για έργα και παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Πρασίνου και Καθαριότητας, όποτε προκύπτουν ανάγκες. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι γίνονται αναθέσεις τέτοιων τεχνικών έργων  όχι στους μειοδότες της δημοπρασίας που προαναφέρθηκε, αλλά σε άλλους ιδιοκτήτες μηχανημάτων όπως κατ΄επανάληψη έχει καταγγελθεί από μέλη μας στο Δ.Σ. του Σωματείου. Το γεγονός αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, πέραν των άλλων συνιστά και επιπρόσθετη σημαντική δαπάνη για το Δήμο και βέβαια οικονομική ζημία για τους επαγγελματίες του κλάδου μας ».
Ερωτάται η Δημοτική Αρχή :
  1. Ευσταθούν οι καταγγελίες του Σωματείου για σειρά απευθείας αναθέσεων παρακάμπτοντας το αποτέλεσμα της μειοδοτικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε με αποτέλεσμα « επιπρόσθετη σημαντική δαπάνη για το Δήμο » ; (βλ. σελ. 2, εγγρ.).
  1. Αν ναι, για ποιους λόγους η Δημοτική Αρχή προέβη σε αυτές τις απευθείας αναθέσεις και εν τέλει ποιο είναι το οικονομικό συμφέρον του Δήμου μας στις περιπτώσεις αυτές ;

  1. Ζητούμε να κατατεθεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναλυτικός πίνακας όλων των απευθείας αναθέσεων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2015 και 2016 (έως 12/11/16).
error: Content is protected !!