ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιλογή Ευθύνης: «Προβληματική η πορεία των οικονομικών της ΔΕΥΑΜΒ το 2015»

Προβληματική είναι η πορεία των οικονομικών της ΔΕΥΑΜΒ το 2015, δηλαδή κατά την πρώτη ολοκληρωμένη χρονιά της σημερινής Διοίκησης της Επιχείρησης (ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2014). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού και του απολογισμού του 2015, που εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, το 2015 παρατηρήθηκε σοβαρή μείωση των ταμειακών διαθέσιμων, σε σχέση πάντα και με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Επιχείρησης, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να μπορούν να γίνουν αξιόπιστες συγκρίσεις. 
Συγκεκριμένα, το 2014 έκλεισε με ταμειακά διαθέσιμα 6.246.719,73 ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.816.650,18 ευρώ (θετική διαφορά 4.430.069,55 ευρώ). Το 2015 τα ταμειακά διαθέσιμα περιορίστηκαν σε 3.679.654,23 ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 2.567.065,50 ευρώ σε σχέση με το 2014, ενώ το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ήταν 1.277.145,84  ευρώ (θετική διαφορά 2.402.508,39  ευρώ, έναντι 4.430.069,55  ευρώ το 2014, δηλαδή μείωση της θετικής διαφοράς μέσα σε ένα χρόνο κατά 2.027.561,16 ευρώ!). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη χρονιά που αντιστρέφεται η συνεχής, θεαματικά ανοδική πορεία των οικονομικών της ΔΕΥΑΜΒ, από το 2011 μέχρι το 2014.  Ειδικότερα, ενώ το 2010 (τελευταία χρονιά της προ «Καλλικράτη» ΔΕΥΑΜΒ) είχε κλείσει με ταμειακά διαθέσιμα 1.015.382,48 ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.620.389,40 ευρώ (δηλαδή αρνητική διαφορά 2.605.006,92), φτάσαμε το 2014, όπως προαναφέραμε, σε θετική διαφορά 4.430.069,55 ευρώ! Και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ μείωσε κατά 25,3% μεσοσταθμικά τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και καθιέρωσε το πιο προωθημένο κοινωνικό τιμολόγιο με βάση το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο.
Αν η μεγάλη μείωση των διαθεσίμων που παρατηρήθηκε το 2015 οφειλόταν σε αύξηση των επενδύσεων, προφανώς και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δυστυχώς, όμως, πέραν της φορολογικής επιβάρυνσης που ανήλθε συνολικά σε 870 χιλ. ευρώ, η μείωση οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη υστέρηση των τακτικών εσόδων της ΔΕΥΑΜΒ και ειδικότερα στην μεγάλη υστέρηση των εσόδων από τέλη και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, από 13.320.513,35 ευρώ που ανερχόταν το σύνολο των εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης το 2014 και 15.372.000,00 ευρώ που ήταν το σύνολο των προϋπολογισθέντων για το 2015, τα εισπραχθέντα περιορίστηκαν τελικά σε 10.968.428,54 ευρώ (δηλαδή σε 2.352.084,80 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το  2014 και σε 71,3% των προϋπολογισθέντων).  Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτή τη σοβαρή υστέρηση.
Σε ό,τι αφορά στα έσοδα για χρηματοδότηση έργων, το σύνολό τους από όλες τις πηγές έφτασαν στα 5.212.331,69  ευρώ έναντι  18.939.000,00 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για το 2015 (δηλαδή μόλις 27,52%. των προϋπολογισθέντων).  Η ελάχιστη αύξηση σε σχέση με το 2014, κατά το οποίο το σύνολο των εσόδων για χρηματοδότηση έργων έφτασε στα 4.826.877,05 ευρώ, οφείλεται στο ότι η σημερινή Διοίκηση παρέλαβε σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων στην ιστορία της ΔΕΥΑΜΒ. Ωστόσο, σε όλο το 2015, η σημερινή Διοίκηση όχι μόνο δεν ενέταξε ΟΥΤΕ ΕΝΑ νέο έργο στο ΕΣΠΑ, αλλά απέδειξε και την χαρακτηριστική ανικανότητα και αδυναμία της να ολοκληρώσει τα έργα που παρέλαβε σε πλήρη ανάπτυξη. Τα έργα αυτά, όπως αναφέραμε με συγκεκριμένα, αδιάσειστα στοιχεία σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας, τα οποία ούτε κατ’ ελάχιστον αμφισβήτησε η δημοτική αρχή, θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2015, δυστυχώς όμως σέρνονται ακόμη από παράταση σε παράταση
Η δημοτική αρχή, παρότι έχει πια 27 μήνες την ευθύνη διοίκησης του Δήμου και της ΔΕΥΑΜΒ, το μόνο που εξακολουθεί να κάνει είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση και ιδίως την παράταξή μας. Είναι καιρός όμως να αντιληφθούν πως θα πρέπει επιτέλους να ανασκουμπωθούν και να καταπιαστούν με τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και του δήμου. Γιατί έναν λαό μπορείς να τον χρησιμοποιείς, αλλά δεν μπορείς να τον υποτιμάς.  Πολύ περισσότερο να τον περιφρονείς

error: Content is protected !!