ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Π.Ε.Δ.Υ. Bόλου 
ζητά ο Χ. Μπουκώρος

Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας την άμεση αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Π.Ε.Δ.Υ.  Βόλου. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην αναφορά του ο βουλευτής Μαγνησίας, η ανεπάρκεια εξοπλισμού των εργαστηρίων και των ιατρείων του ΠΕΔΥ Βόλου, αποτελεί τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Υγείας, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αίτημα των εργαζομένων στα ιατρεία του Π.Ε.Δ.Υ. Βόλου είναι η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Τέλος, ο βουλευτής Μαγνησίας Ν..Δ. Χρήστος Μπουκώρος τονίζει ότι το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να εξετάσει ενδελεχώς το αίτημα του Π.Ε.Δ.Υ. Βόλου για αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 
error: Content is protected !!