ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ψήφισμα του συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Οι εκπρόσωποι των οικολογικών οργανώσεων που συμμετείχαμε στο 26ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) στην Κόρινθο, παρακολουθώντας  με ενδιαφέρον  από κοντά όσα συμβαίνουν στην Β.Α Χαλκιδική  εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία μας για τις μη σύννομες  δραστηριότητες της Μεταλλευτικής Εταιρείας  «Ελληνικός Χρυσός»,  θυγατρικής της πολυεθνικής εξορυκτικής  εταιρείας «EL DORADOGOLD».Εδώ και πολλά χρόνια το κίνημα των κατοίκων της Β.Α. Χαλκιδικής, έχει τεκμηριωμένα αποδείξει, με μελέτες και πορίσματα πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ότι αυτή η επένδυση είναι εξαιρετικά καταστροφική για τους ζωτικούς πόρους και την τοπική οικονομία.  Τελικώς και η διοίκηση, με τις βεβαιωμένες από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος παραβιάσεις της νομοθεσίας και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η οποία απορρίπτει τα σχέδια της Ελληνικός Χρυσός για μεταλλουργία ως εξαιρετικά επικίνδυνη, αποδέχεται ότι το εξορυκτικό σχέδιο της εταιρείας είναι καταστροφικό και ανέφικτο.Αδυνατούμε να δεχθούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν επέβαλε ακόμη διοικητικά μέτρα για τις 22 παραβάσεις τις οποίες βεβαίωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, πράγμα που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει να παρανομεί.Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχει απόφαση του υπουργού περιβάλλοντος (απόφαση Σκουρλέτη) η οποία εμπεριστατωμένα αποδεικνύει ότι η εταιρεία δεν έχει τηρήσει βασικούς όρους της σύμβασης που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο και παρ’ όλα αυτά να συνεχίζει την δραστηριότητά της  χωρίς να συμβαίνει τίποτα.Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και καθήκον κάθε πολίτη  ζητούμε από την πολιτεία  να σταματήσει αυτή την καταστροφική εξόρυξη.

error: Content is protected !!