ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου με δύο ψήφους κατά

Με τις αρνητικές ψήφους των Μαργαρίτη Πατσιαντά και Απόστολου Νάνου, εγκρίθηκε ο   προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ενώ το ίδιο σκηνικό αναμένεται να επαναληφθεί και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για την εναρμόνιση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.
Σε ότι αφορά το θέμα των οικονομικών προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υγρών καυσίμων, κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη), και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.070.244,22 € (με το Φ.Π.Α), επισημάνθηκε ότι, μετά από πολλά χρόνια, ο ανάδοχος πρόσφερε έκπτωση 0,5%.
Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» για δύο μήνες και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.
error: Content is protected !!