Λύση για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας

FCO SUMMER 80 728x90 1
milonas 728x90 1
Λύση δόθηκε για την Ειδικότητα Ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την εμπλοκή που προκλήθηκε από την τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων αναφορικά με τα προσόντα (πτυχία) πρόσληψης σε δημόσιους φορείς των υπαλλήλων της ειδικότητας Ιχθυολογίας και την κατάργηση του ομώνυμου του τίτλου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ψηφίστηκε την Παρασκευή 25.11.2016 από την Ολομέλεια της Βουλής. 
Με νομοτεχνική βελτίωση στο εν λόγω άρθρο, στην διάταξη αναφέρεται το ομώνυμο του τίτλου σπουδών για την Ιχθυολογία ο οποίος χορηγείται από το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το θέμα επισήμαναν οι αρμόδιοι τοπικοί πανεπιστημιακοί φορείς στον βουλευτή, ο οποίος εξέθεσε αναλυτικά προς το αρμόδιο Υπουργείο το ζήτημα αναφορικά με την ειδικότητα της Ιχθυολογίας και το πτυχίο του εν λόγω τμήματος ως προσόν διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, τόσο πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή όσο και με την εισαγωγή του, με συναντήσεις του με τον πρώην και την νυν Υπουργό και νομικούς συμβούλους τους και συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος στις παρεμβάσεις του επεσήμανε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στην αλιευτική παραγωγή και ιδιαιτέρως το γεγονός πως το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2002 – 2003 και εντάσσει με πληρότητα την ειδικότητα της Ιχθυολογίας στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης, αποτελεί το μοναδικό Τμήμα πενταετούς φοίτησης στην Ελληνική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση που χορηγεί ενιαίο και μοναδικό πτυχίο Ιχθυολογίας (με ομώνυμο τίτλο), υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου για εξασφάλιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το Υπουργείο από την πλευρά του επανεξετάζοντας το θέμα μετά από παρέμβαση όλων των βουλευτών καθώς και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, ανταποκρίθηκε έτσι ώστε με το ομώνυμο του τίτλου σπουδών να μην απαιτείται επιπλέον  βεβαίωση  του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας.
error: Content is protected !!