ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία φορά που έγινε διαγράμμιση

Η οριζόντια σήμανση (λευκές διαγραμμίσεις) στον ιδιαίτερα περίπλοκο και κυκλοφοριακά βεβαρυμένο κόμβο Τελωνείου – Δημαρχείου, ολοκληρώθηκε σήμερα από το Συνεργείο της Βιώσιμης Κινητικότητας. Είναι ίσως η τελευταία φορά, καθώς πολύ σύντομα ο συγκεκριμένος κόμβος θα διαμορφωθεί σε σύγχρονο κυκλικό αδιάκοπτης ροής. 

error: Content is protected !!