Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου «Η ΝΙΚΗ»

milonas 728x90 1
FCO Banner 728x110 1

 Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου «Η ΝΙΚΗ» μετά την από 19/12/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τηνΤετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 σε τόπο που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα σε νεότερη ανακοίνωση. Η ώρα έναρξης της συνέλευσης ορίζεται στις 19:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 20:00 στον ίδιο χώρο.    Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.β) Αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός του ποδοσφαιρικού τμήματος της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016.γ) Αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός του ποδοσφαιρικού τμήματος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου μέχρι Δεκέμβριο 2016.δ) Διάφορα θέματα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης.     Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα έως και 30/11/2016.    Τα μη τακτοποιημένα οικονομικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να τακτοποιούν την οικονομική τους εκκρεμότητα έως και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης θα εισέρχονται μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

error: Content is protected !!