ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προς αντικατάσταση τα οχήματα του Δήμου Βόλου

Προς αντικατάσταση είναι τα 84 οχήματα του Δήμου Βόλου, καθώς η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει σε πενταετή μίσθωση οχημάτων με την διαδικασία του Leasing, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών. Την σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την σημερινή συνεδρίασή του.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, με την προμήθεια του νέου στόλου θα γίνει επαναξιολόγηση κάποιων οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα λόγω αναγκών της υπηρεσίας, αλλά με πολλά λειτουργικά προβλήματα, για τα οποία στην συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απόσυρσης και εκτιμάται ότι το σύνολο των οχημάτων στον ενιαίο Δήμο που τελικά θα διαγραφούν από το μητρώο οχημάτων του Δήμου θα ανέλθει στα 90 οχήματα.
Ομόφωνα η προμήθεια εξοπλισμού για την Κομποστοποίηση
Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού για την Επέκταση Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης Πράσινων Δημοτικών Αποβλήτων στο Δήμο Βόλου και εκκίνηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 903.960 €.
error: Content is protected !!