Ξεκινάει το έργο αποχέτευσης Βόλου – Μαλακίου

KEN 728X100

Η απόφαση ένταξης του έργου κατασκευής αποχέτευσης ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου Βόλου – Μαλακίου πάρθηκε και εντάχθηκε στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20014 – 2020 αναρτήθηκε ήδη
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή και την συνέχιση των
απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων
και των ακτών κολύμβησης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βόλου, καθώς και
στην κάλυψη των οικισμών, και περιλαμβάνει:

   1. Εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου Αγριάς,
   με την κατασκευή αγωγών σε μήκος 12 χιλιομέτρων.
   2. Σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
   Λυμάτων (Βιολογικός) της ΔΕΥΑΜΒ, με την ολοκλήρωση της κατασκευής τεσσάρων
   αντλιοστασίων
   3. Τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ και τη μελέτη για τα εσωτερικά
   δίκτυα των οικισμών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Μάραθος, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών,
   Βελανιδιά, Κριθαρια, Μαλάκι, Πλανίδια, Άνω και Κάτω Λεχώνια και για τα
   αντλιοστάσια και τους αγωγούς μεταφορά για τα δύο παραλιακά μέτωπα Μαλάκι
   Βόλος και Νέα Αγχίαλο – Βόλος
   4. Επέκταση  της ΕΕΛ για την υποδοχή λυμάτων από τους οικισμούς Αγριάς
   και Νέας Αγχιάλου
   5. Την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων
   6. Τις αρχαιολογικές εργασίες που πιθανώς θα προκύψουνΗ ένταξη και χρηματοδότηση του ιδιαίτερα αυτού σημαντικού έργου για το
περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την τόνωση της τοπικής μας οικονομίας,
κατέστη δυνατή χάρις στην υποδειγματική και εποικοδομητική προσπάθεια και
συνεργασία του Δήμου Βόλου και της ΔΕΥΑΜΒ με τους υπηρεσιακούς παράγοντες
του υπουργείου, που ανταποκρίθηκαν με απόλυτη συνέπεια στις απαιτήσεις ενός
τέτοιου έργου.

error: Content is protected !!