Παρέμβαση οικολόγων στον Υπουργό: Να μην καεί το rdf που έφερε προχθές η ΑΓΕΤ

stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ
Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας απέστειλε προς τον αν.
Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο, τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Βόλου, έγγραφο με το οποίο ζητάει να απαγορευτεί η καύση του
υλικού που έφερε η ΑΓΕΤ με δύο πλοία στις εγκαταστάσεις της, τις
προηγούμενες μέρες, πριν διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο
το είδος του υλικού και το αν η καύση του είναι σύμφωνη με τις
αδειοδοτήσεις που έχει η βιομηχανία. Σε αντίθετη περίπτωση να
επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ακολουθεί το έγγραφο.

Το
Σάββατο 31/03/2018 πλοίο μετέφερε δεματοποιημένη καύσιμη ύλη στις λιμενικές
εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στα Αστέρια Αγριάς Βόλου. Την   Κυριακή πρωί 1η Απριλίου 2018
πολίτες του Βόλου απέκλεισαν τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ με σκοπό να
παρεμποδίσουν την μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ προς καύση.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πολίτες έκαναν μπλόκο σε φορτηγό που μετέφερε το
υλικό αυτό από το λιμάνι της ΑΓΕΤ στις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας.
Με εντολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού υπάλληλος της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, εκπρόσωπος της ΑΓΕΤ και των πολιτών, έλαβαν από το ακινητοποιημένο
φορτηγό δείγμα του προς καύση υλικού για εξέταση της σύνθεσής του από
διαπιστευμένο εργαστήριο. Η εντύπωση όσων είδαν το υλικό αυτό και κάποιων με
ειδικές γνώσεις, είναι ότι σχεδόν συνολικά πρόκειται για πλαστικό, ενώ η
δυσοσμία του ήταν έντονη. Εάν αυτό αποδειχθεί και από το εργαστήριο που θα
εξετάσει τη σύνθεσή του, θα πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση
της νομοθεσίας εκ μέρους της εταιρείας ΑΓΕΤ, που θα θέσει σε κίνδυνο την
υγεία των πολιτών του Βόλου. Με το δεδομένο ότι το πλοίο μετέφερε 2.000 τόνους
εξ αυτού του υλικού και έτερο πλοίο επίσης αντίστοιχη ποσότητα την επαύριον,
ζητούμε, μέχρι να εξεταστεί η σύνθεση του υλικού αυτού από τα εργαστήρια που θα
το εξετάσουν, να απαγορευτεί η καύση του από την ΑΓΕΤ, για να μην τεθεί σε
κίνδυνο η υγεία των πολιτών. Σε περίπτωση δε που θα διαπιστωθεί ότι το υλικό
αυτό δεν είναι αυτό για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί η ΑΓΕΤ για καύση, στις έτσι
και αλλιώς ακατάλληλες εγκαταστάσεις της (Χριστόλης κλπ., ΑΕΠΟ 2017), να
επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις.
Ζητάμε
επίσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να λάβει εκ νέου υλικό από το μεταφερθέν
από τα πλοία στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ, προκειμένου να υπάρξει και δεύτερος
τακτικός έλεγχος, χωρίς τυχόν αμφισβητήσεις.
Τα
παραπάνω ζητάμε ανεξάρτητα από τις επισημανθείσες παραβάσεις της νομοθεσίας από
την ΑΓΕΤ που έχουν επισημανθεί με τις απολογίες των τριών πολιτών που
συνελήφθησαν από την αστυνομία το βράδυ της Κυριακής 1ης Απριλίου
2018 και περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία που βρίσκεται εις χείρας της
Εισαγγελίας Βόλου.

error: Content is protected !!