Με ηλεκτρονικό πλειστηριασμό πήραν τα γραφεία της εφημερίδας “Η Θεσσαλία”

milonas 728x120

Κατασχέθηκε και εκπλειστηριάστηκε για ποσό οφειλής 3.678,457,40 ΕΥΡΩ  το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία των ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΕ. που εκδίδουν την εφημερίδα « Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ».
Υπερθεματιστής ήταν η ίδια τράπεζα  Eurobank που εκπλειστηρίασε το κτίριο και το τίμημα ανήλθε στο ποσό του 1.100.462 ευρώ.
Αναστάτωση προήλθε στους δεκάδες εργαζόμενους , προμηθευτές και δανειστές, όπου οι οφειλές προς αυτούς ανέρχονται  σε εκατομμύρια ευρώ. 
Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου. Σύνολο : 6.871.351,376 (υποθηκών σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.222.962,82 και χρέη προςΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΚΑ 1.648.388,556) και εργαζόμενοι, προμηθευτές το υπόλοιπο.
Βάρη: 1) τόμος 538 αριθ. 63 υποθήκη υπέρ επισπεύδουσας, εγγραφή: 30-3-2016, για ποσό 4.500.000,00 €, 
2) τόμος 552 αριθ. 151 υποθήκη υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK AE, εγγραφή: 20-1-2015, για ποσό 130.000,00 €,
 3) τόμος 552 αριθ. 152 υποθήκη υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK AE, εγγραφή: 20-1-2015, για ποσό 130.000,00 €,
4) τόμος 553 αριθ. 29 υποθήκη υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, εγγραφή: 13-11-2012, για ποσό 107.008,15 €,
 5) τόμος 565 αριθ. 78 προσημείωση υποθήκης υπέρ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, εγγραφή: 8-8-2012, για ποσό 240.000,00 €,
 6) τόμος 568 αριθ. 101 υποθήκη υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, εγγραφή: 22-1-2013, για ποσό 128.417,71 €,) και
 7) τόμος 575 αριθ. 126 προσημείωση υποθήκη υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ AE, εγγραφή: 15-1-2014, για ποσό 200.000,00 €

Η αναστάτωση προήλθε από την αλλαγή του τρόπου πλειστηριασμών.
 Έτσι από τη συμβο/φο Βόλου Σουζάνα Ψαρογιώργου, όπου έγινε η πρώτη αναγγελία για τον πίνακα κατάταξης, ο πλειστηριασμός έγινε ηλεκτρονικά9/5/18 από την συμβολαιογράφο Αθηνών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ
Αποτέλεσμα είχε, πολλοί εργαζόμενοι προμηθευτές και δανειστές, να μην λάβουν γνώση για την πραγματοποίηση και το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού, χάνοντας την προθεσμία αναγγελίας. (15  ημέρες μετά τον πλειστηριασμό).
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι νυν και πρώην είναι η σειρά του πίνακα κατάταξης όπου αφενός πρέπει να ξεκαθαριστεί, και έτσι είναι το δίκαιο,  ότι πρέπει να προηγηθούν οι εργαζόμενοι και αφετέρου να ασκηθεί πίεση έτσι ώστε να μην υποβληθούν παρελκυστικές ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης που μόνο αποτέλεσμα θα έχουν την παράταση πληρωμής και την ταλαιπωρία των εργαζόμενων .

error: Content is protected !!