Δείτε σε βίντεο την πρόταση Γιαμάκου για το λιμάνι του Βόλου

milonas

H παρουσίαση, μια εναλλακτική πρόταση του Αρχιτέκτονα Σωτήρη Γιαμάκου, για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ανάπτυξης του λιμανιού, στο πλαίσιο μιας συνολικής ανασυγκρότησης της πόλης του Βόλου με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Η πρόταση ενσωματώνει το σύνολο των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής και προσδιορίζει με σαφήνεια και ρεαλισμό το μέλλον του λιμανιού και της πόλης… Η προβολή μιας μεγάλης εικόνας από τις δυνατότητες της πόλης του Βόλου, σκοπεύει αφενός μεν να προσδιορίσει τη δυνατότητα για τακτοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που απορρέουν από τη λειτουργία του λιμανιού σήμερα, αφετέρου δε να τεκμηριώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης όλης της ακίνητης περιουσίας που σήμερα αποτελεί τη χερσαία ζώνη του λιμένα.

Δείτε το βίντεο:

Facebook Comments