Έρχεται ελεγχόμενη στάθμευση τριών ζωνών στο κέντρο της Λάρισας

Στοχεύοντας στην εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης, στη διασφάλιση της στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων με έμφαση στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ο Δήμος Λαρισαίων καθιερώνει τη δημιουργία θέσεων βραχυχρόνιας, αλλά και μακροχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών, με πληρωμή τέλους στάθμευσης και επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια έως τρεις ώρες στο στενό κέντρο και έως 24 ώρες με χαμηλότερη τιμολόγηση, περιμετρικά του Κέντρου.

Το «νέο επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης, επιπρόσθετα θα είναι προσαρμοσμένο στη νέα φιλοσοφία της κυκλοφοριακής οργάνωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, από το 2015, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» σημειώνει στην «Ε» ο συγκοινωνιολόγος και επικεφαλής της μελετητικής ομάδας ΣΒΑΚ Δήμου Λαρισαίων, Χρυσόστομος Ριζομυλιώτης.

Με τον δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη, να διευκρινίζει πως «με την παράδοση της μελέτης, ο Δήμος είναι έτοιμος να προκηρύξει τον διαγωνισμό».

Το Σχέδιο, προβλέπει τρεις ζώνες στάθμευσης με τον κ. Ριζομυλιώτη, μιλώντας σήμερα στην «Ε», να εξηγεί τη φιλοσοφία και τους στόχους του Σχεδίου, δίνοντας μια πρόγευση των όσων θα ανακοινωθούν επισήμως το επόμενο διάστημα.

ΣΤΟΧΟΙ

-Ποια είναι η φιλοσοφία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης που προτείνεται για τη Λάρισα;

«Όπως προκύπτει από την ανάλυση της πληθώρας των συλλεχθέντων στοιχείων απογραφών και ερευνών στάθμευσης, απαιτείται η εφαρμογή ενός νέου επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαχείρισης Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης, το οποίο επιπρόσθετα θα είναι προσαρμοσμένο στη νέα φιλοσοφία της κυκλοφοριακής οργάνωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, από το 2015, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα μέτρα διαχείρισης της στάθμευσης έχουν ως στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες θέσεις στην οδό και τη νέα κυκλοφοριακή οργάνωση στο κέντρο της πόλης.

Οι βασικοί στόχοι είναι: Εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα στις προσβάσεις των κόμβων, τις στάσεις των λεωφορείων, στους πεζόδρομους και κοινόχρηστους χώρους.

Διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων, με μετατροπή των θέσεων στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων. Δημιουργία θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών, με πληρωμή τέλους στάθμευσης και επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια έως τρεις ώρες. Οι θέσεις στάθμευσης επισκεπτών χωροθετούνται μόνο στις κύριες οδούς, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις και οι κινήσεις για ανεύρεση ελεύθερης θέσης στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας των γειτονιών.

Δημιουργία θέσεων μακροχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών και εργαζομένων, με επιτρεπόμενη διάρκεια έως 24 ώρες και χαμηλή τιμολόγηση, περιμετρικά του κέντρου. Οι θέσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές των διατιθέμενων θέσεων στους υφιστάμενους στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς τιμολόγηση (ελεύθερη στάθμευση), σε περιοχές στις παρυφές του εσωτερικού δακτυλίου και οι οποίες σε πρώτη φάση δεν κρίνεται αναγκαίο να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου».

-Πώς θα είναι το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, όταν, με βάση το ΣΒΑΚ, σε κεντρικούς δρόμους που ανακατασκευάζονται, χάνονται θέσεις στάθμευσης…

«Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι με την ανάπλαση (ανακατασκευή των οδών) δεν «χάνονται» θέσεις νόμιμης στάθμευσης. Αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι να εξαλειφθεί η δυνατότητα για παράνομη στάθμευση, με τη δημιουργία εσοχών στάθμευσης και διαμορφώσεων στις διασταυρώσεις. που δρουν αποτρεπτικά προς τους οδηγούς.

Το ΣΒΑΚ προτείνει τη σταδιακή αναμόρφωση όλων των βασικών οδών της πόλης, όπου, πέραν της δημιουργίας σύγχρονων πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομων (όπου προβλέπονται), θα καθορίζονται και θα οριοθετούνται πλήρως οι διαθέσιμες στους οδηγούς νόμιμες θέσεις στάθμευσης».

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

-Σε μια από τις παρουσιάσεις της μελέτης σας για το ΣΒΑΚ είχατε πει στους δημοτικούς συμβούλους ότι στόχος είναι η διατήρηση 4.000 θέσεων στάθμευσης;

«Πράγματι ο στόχος είναι να διατηρηθούν στο κέντρο οι 4.000 θέσεις νόμιμης στάθμευσης, οι οποίες και θα κατανεμηθούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες με βάση τη φιλοσοφία και τις προτεραιότητες που προανέφερα».

-Πόσες θα είναι οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και σε ποιες οδούς προτείνεται η εφαρμογή; Για τους μόνιμους κατοίκους, τι πρόβλεψη υπάρχει;

«Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα εφαρμοσθεί στην ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης. Η πρώτη προσέγγιση του νέου Σχεδίου Στάθμευσης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις χρωματικά διαφοροποιημένες Ζώνες στάθμευσης:

Μπλε Ζώνη, με 3.000 περίπου θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων, οι οποίες χωροθετούνται σε όλους τους τοπικούς δρόμους, οι οποίοι πρόκειται να σημανθούν άμεσα και να χαρακτηρισθούν ως ήπιας κυκλοφορίας, σταδιακά δε θα διαμορφωθούν κατάλληλα. Στις θέσεις αυτές θα έχουν δικαίωμα να σταθμεύουν, όλο το 24ωρο, μόνο οι κάτοχοι κάρτας στάθμευσης κατοίκου.

Πορτοκαλί Ζώνη, που περιλαμβάνει περίπου 650 θέσεις βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών, με πληρωμή τέλους στάθμευσης και επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια έως τρεις ώρες, οι οποίες χωροθετούνται σε μικρή απόσταση βαδίσματος από τον κεντρικό πυρήνα.

Πράσινη Ζώνη, η οποία περιλαμβάνει περίπου 450 θέσεις μακροχρόνιας στάθμευσης (έως 24 ώρες) επισκεπτών και εργαζομένων, με χαμηλότερη τιμολόγηση από την Πορτοκαλί Ζώνη, που χωροθετούνται σε μέση απόσταση βαδίσματος από τον κεντρικό πυρήνα», καταλήγει ο κ. Ριζομυλιώτης.

Για να διευκρινίσει τέλος ότι «στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θα χωροθετηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου: Θέσεις μηχανοκίνητων δικύκλων, θέσεις ποδηλάτων, θέσεις φορτοεκφόρτωσης ενώ ειδικές θέσεις, όπως θα προκύψουν μετά από ενδελεχή έλεγχο των υφισταμένων».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ / ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 728X100 2
error: Content is protected !!