Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τον Τύρναβο λόγω των έφιππων εκδηλώσεων

FCO SUMMER 80 728x90 1
milonas 728x90 1

Στην απαγόρευση της διέλευσης κάθε είδους οχήματος, στην οδό Καραολή Δημητρίου, του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, μεταξύ των οδών Μακεδονίας και Δημοκρατίας, την Κυριακή (30-09-2018) κατά τις ώρες 11:00’έως 12:00′, λόγω εκτέλεσης εκδηλώσεων και διέλευσης εφίππων δρομέων, προχώρησε η αστυνομία.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα και ενδεικτικά μέσω των οδών Μακεδονίας, Τριαντάφυλλου, Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διοργανωτές.

Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης των εκδηλώσεων να τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέλεσης των εκδηλώσεων.

Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το Α.Τ. Τυρνάβου, στ οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοσή της, ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις καθώς και στη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.-

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!