Γόνιμος διάλογος μεταξύ του πρύτανη ΤΕΙ Θεσσαλίας και του προέδρου ΝΔΕ Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

stergiou
fotou
728x110 3

Με  τον Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Ξενοφών Σπηλιώτη συναντήθηκε ο Πρόεδρος της ΝΔΕ Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Γεώργιος Βαρταλάς και τα μέλη  της ΝΔΕ Τριαντάφυλλος Μίχος και Γεώργιος Καραβιδές την Πέμπτη 11-10-2018.

Στη διάρκεια της συνάντησης επικράτησε γόνιμος διάλογος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους πτυχιούχους των ΤΕ και εξέφρασαν   την στήριξη και συμπαράσταση στον αγώνα αντίδρασης του ΤΕΙ Λάρισας στο σχέδιο νόμου που προβλέπει την κατάργηση του.

Πηγή: onlarissa.gr

728X100
error: Content is protected !!