Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Αγιονερίου – Ευαγγελισμού

FCO SUMMER 80 728x90 1
milonas 728x90 1

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό 19 (Αγιονέρι –Ευαγγελισµός) λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της οδού από θεομηνία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφασίζει τα εξής:

1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Επαρχιακή Οδό 19 (Αγιονέρι –Ευαγγελισµός) από τη δ/ση της Επ. Οδού Ελασσόνας-Βερδικούσιας µε Ε.Ο. Ελασσόνας-∆εσκάτης (Χ/Θ 6+000), έως τη Χ/Θ 36+000 της Επ. Οδού Ελασσόνας-Βερδικούσιας, µε µερική ή ολική κατάληψη της λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της οδού από θεομηνία και σε εκτέλεση της ανωτέρω (4) σχετικής

2. Απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού για χρονικό διάστηµα από 18-10-2018 έως και 30-11-2018 καθημερινά και κατά τις ώρες 07:30 έως 18:00. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται αυτοτελώς αυθημερόν µε την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων σε µία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ η άλλη λωρίδα θα είναι αποκλεισμένη για την κατασκευή των εργασιών έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία σε όλο το πλάτος χωρίς καμία εργοταξιακή
σήμανση.

3. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα µε κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!