ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κόκκαλης: Εργαλείο για τον αγρότη και την αειφόρο ανάπτυξη το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης

fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

“Η ανάπτυξη του Πρωτογενή τομέα στην χώρα μας και ο στόχος για την αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική απαιτούν την αξιοποίηση εργαλείων, όπως τους δείκτες ελέγχου της Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, ώστε ο Έλληνας αγρότης να έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής και να χτίζει το μέλλον για μία αειφόρο ανάπτυξη” σημείωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του “Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης” (R.I.C.A) το οποίο και παρουσιάστηκε στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή το Σάββατο, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

Όπως εξήγησε ο κ. Κόκκαλης, η εφαρμογή του νέου αυτού δικτύου παρακολούθησης θα συμβάλει ώστε μ ε εύκολο και ασφαλή τρόπο να γνωρίζει ο παραγωγός την οικονομική κατάσταση της εκμετάλλευσής του και την θέση που κατέχει σε σχέση με τους δείκτες έλεγχου των εκμεταλλεύσεων, αλλά και να έχει την δυνατότητα για αποφάσεις με ασφαλή κριτήρια για την μείωση των εισροών, την αύξηση των εκροών και  κατά συνέπεια αύξηση του εισοδήματος.

Οι Δείκτες, συμπλήρωσε το κυβερνητικό στέλεχος, ενημερώνουν κάθε φορά για την ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης της παραγωγής, για  εισαγωγή νέας τεχνολογίας – καινοτομίας, δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί κ.ά).

Το δίκτυο καταγράφει με “δείκτες  της βιωσιμότητας” της καλλιέργειας και  του συνόλου της εκμετάλλευσης και έχει την δυνατότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων για  επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης , ώστε να καταστούν και πάλι βιώσιμες και κερδοφόρες, έχει την δυνατότητα για καλύτερους όρους δανεισμού από τράπεζες αφού αποδεικνύουν με αξιόπιστο τρόπο την βιωσιμότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης και τέλος ενεργεί ώστε η εκμετάλλευση να ικανοποιεί  τους δείκτες για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (πχ. ορθή διαχείριση αποβλήτων), ευζωία (αν πρόκειται για κτηνοτροφία), ορθή χρήση νερού (για φυτείες), κ.ά  και κατά συνέπεια αύξηση  του ποσοστού επιδοτήσεων , σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ από 2020.

Ο Λαρισαίος πολιτικός εξήγησε επίσης πως το “Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης”, καλύπτει όλο το φάσμα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε μια εκμετάλλευση, καθώς και μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως είναι ο αγροτουρισμός, η δασοπονία, κλπ.

Αποτελεί δε, ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής λογιστικών πληροφοριών, για  τις δραστηριότητες των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η συλλογή των λογιστικών πληροφοριών αφορά την καλλιεργούμενη έκταση, τον αριθμό ζωικού κεφαλαίου, το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης και άλλα  λογιστικά στοιχεία. Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και διατίθενται μόνο στον ενδιαφερόμενο Παραγωγό και την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ.

Η ΕΕ αξιοποιεί τα στοιχεία προς όφελος Γεωργικού Εισοδήματος των παραγωγών  στα κράτη-μέλη και μελετά  τις επιπτώσεις της  εφαρμοζόμενης Πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, βγάζει ασφαλή και έγκαιρα συμπεράσματα για την κατεύθυνση της παραγωγής  σε επίπεδο περιφέρειας , Εθνικό επίπεδο, αλλά και στην ΕΕ , διαμορφώνει το σχέδιο για το ΠΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες και  σχεδιάζει τη  νέα   ΚΑΠ

Σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εμπορική θεωρείται η εκμετάλλευση, η οποία εμπορεύεται μέρος της παραγωγής της, είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να εξασφαλίζει στον κάτοχό της ικανοποιητικό εισόδημα που να μπορεί να στηρίξει την οικογένεια του και ξεπερνά ένα ελάχιστο οικονομικό μέγεθος, κατέληξε ο κ. Κόκκαλης.

Σημειώνεται πως η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΑΓΕΜ Ελλάδος.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN
error: Content is protected !!