ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 CS-Aware Δήμου Λαρισαίων


Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 1 – 5 Οκτωβρίου 2018 η συνάντηση εργασίας (workshop) του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 CS-Aware το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι εκπρόσωποι των εταίρων από το Oulun Yliopisto (Φιλανδία), Universitat Wien (Αυστρία), Caris Research Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus – Wise & Munro (Ολλανδία), Open Technology Services S.A. (Ελλάδα), πραγματοποίησαν τη συνάντηση εργασίας την 1η μέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και τις επόμενες μέρες στο Μύλο του Παππά.

Κατά τη διάρκεια του workshop έγινε:

– Ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων (κρίσιμα θέματα και εξαρτήσεις, σημεία παρακολούθησης) που προέκυψαν από το πρώτο workshop, όπως αυτά απεικονίζονται στο μοντέλο GraphingWiki

– Ξεκαθάρισμα της εργασίας στις πηγές δεδομένων που έχουν εντοπιστεί (εντοπισμός των πιο κρίσιμων παραμέτρων από την οπτική του χρήστη και των βασικών διεργασιών – ποια συμβάντα θεωρούνται φυσιολογικά και τι θεωρείται ύποπτο/μη φυσιολογικό)

– Προετοιμασία του υλικού για τα αποτελέσματα της ανάλυσης (σύνθεση των user stories). Εισαγωγή στη μεθοδολογία του user story που αφορά το CS-Aware.

– Εισαγωγή της κοινωνιολογίας ως άποψη του CS-Aware. Κατανόηση των εμπειριών των χρηστών των συστημάτων του Δήμου, ανάπτυξη σεναρίων και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στο project.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τόσο η ομάδα εργασίας όσο και απλοί χρήστες από υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων.

Στη συνέχεια, στις 9 και 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση όλων των εταίρων του προγράμματος: Oulun Yliopisto (Φιλανδία), Universitat Wien (Αυστρία), Universitat Passau (Γερμανία), Caris Research Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), 3rdPLACE SRL (Ιταλία), DashSoft ApS (Δανία), PERACTON Limited (Ιρλανδία), Innovative Secure Technologies P.C. (Ελλάδα), Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus – Wise & Munro (Ολλανδία), ANCITEL SPA (Ιταλία),  Open Technology Services S.A. (Ελλάδα), Roma Capitale (Ιταλία).

Κατά την κεντρική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, έγινε ενημέρωση για τις αλλαγές που προέκυψαν ανάμεσα στους εταίρους του project, τις διοικητικές αλλαγές που προκύπτουν, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος. Ακολούθησε εκτενής ενημέρωση από τους επικεφαλής όλων των υποσυστημάτων του προγράμματος, όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος, τα προβλήματα και οι επόμενες κινήσεις, ενώ εντοπίστηκαν όλες οι αναγκαίες λύσεις. Στο πλαίσιο της συνάντησης ορίστηκαν, επίσης, οι ημερομηνίες των παραδοτέων, οι αξιολογητές και το περιεχόμενο για το πρώτο έτος του προγράμματος, αποφασίστηκε η επόμενη κεντρική συνάντηση, καθώς και οι ημερομηνίες ελέγχου και αξιολόγησης από αξιολογητές της Ε.Ε.

Σε συνέχεια τόσο της συνάντησης εργασίας στη Λάρισα, όσο και της συνάντησης των εταίρων στη Θεσσαλονίκη, ζητήθηκε από το συντονιστή η συμμετοχή του μέλους της ομάδας έργου του Δήμου Λαρισαίων, κου Θανάση Πουλτσίδη, στην επόμενη συνάντηση εργασίας στη Ρώμη. Το σχετικό αίτημα ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας της ομάδας ανάλυσης συστημάτων με τα σχετικά Τμήματα του Δήμου Λαρισαίων και την τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας που κατέχουν οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας της Λάρισας. Όπως αναφέρουν ο συντονιστής του προγράμματος και ο υπεύθυνος ανάλυσης συστημάτων, η εκπροσώπηση του Δήμου Λαρισαίων στο workshop της Ρώμης θα δώσει προστιθέμενη αξία τόσο στις εργασίες της συνάντησης και στην εμπειρία του Δήμου, αλλά και στο συνολικό αποτέλεσμα του προγράμματος CS-AWARE.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 4
error: Content is protected !!