Η εκπαιδευτική εξωστρέφεια αποτελεί θέμα εθνικής σημασίας

MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το άνοιγμα των συνόρων στην Εκπαίδευση είναι θέμα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα, όπως προσδιορίσθηκε διορατικά από  το 1995, στο 3ήμερο Α΄ Συνέδριο που διεξήχθη τότε στους Δελφούς με θέμα «ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».1

KEN 1

Γράφει ο καθηγητής Σοφοκλής Ξυνής

Εκεί οι σύνεδροι—καθηγητές Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί, επιφανείς άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως επίσης και διακεκριμένοι πολιτικοί—ανέδειξαν τη δυνατότητα να αναδειχθεί η σύγχρονη Ελλάδα σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και κατά συνακολουθία σε Μητρόπολη των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Από οικονομική άποψη, η προαγωγή της σύγχρονης Ελλάδος σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης θα συντελέσει στην οικονομική ανάκαμψη και στην περιφερειακή ανάπτυξη τής χώρας, ήτοι με εισροή φοιτητικού συναλλάγματος μέχρι 3,3 δισ. δολάρια ετησίως, όπως αναλύεται διεξοδικά στο διεπιστημονικό βιβλίο με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»2  (διατιθέμενο από τα βιβλιοπωλεία IANOS).

Επίπλέον, η εξωστρεφής αναδιάταξη τής Ελληνικής Εκπαίδευσης, ώστε να αποτελεί πόλο έλξεως αλλοδαπών φοιτητών για σπουδές στην Ελλάδα, θα συμβάλει στην αναβάθμιση τού διεθνούς κύρους τής χώρας ως Πολιτιστικής Υπερδύναμης: Οι ξένοι απόφοιτοι ελληνικών Α.Ε.Ι. γίνονται «πρεσβευτές καλής θέλησης» τής χώρας όπου έζησαν τα φοιτητικά τους χρόνια—πολλοί εξ αυτών μάλιστα ανελίσσονται μετέπειτα σε ηγετικές θέσεις στον πολιτικό και οικονομικό στίβο τής πατρίδας τους—και σε αυτό το πλαίσιο συντελούν στη διεύρυνση των πολιτικοοικονομικών διεθνών σχέσεων τής Ελλάδος, στην αύξηση των συναλλαγματοφόρων εμπορικών συναλλαγών της και στην εν γένει πολιτισμική προβολή της στο εξωτερικό.

Προς τούτο, η Ελλάδα έχει τεράστια συγκριτικά πολιτισμικά πλεονεκτήματα, ως διαλάμπον λίκνο της Δημοκρατίας και του Δυτικού Πολιτισμού στο γεωστρατηγικό σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Αλλά όμως η αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων προϋποθέτει μακροχρόνιο προγραμματισμό και εθνική ενότητα, ειδικά ως προς το εθνικά κρίσιμο ζήτημα τής Παιδείας.

Επιπλέον προϋποθέτει (και εδώ είναι τα δύσκολα!) μια αξιακή αναβάπτιση της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά σε θεμελιώδεις αξίες και αρχές—όπως είναι η ακαδημαϊκή αξιοκρατία, η επιβράβευση αριστείας και η (πραγματική) ελευθερία λόγου—βάσει των οποίων λειτουργούν και διακρίνονται διεθνώς κορυφαία πανεπιστήμια, όπως τα Oxford, Cambridge, Harvard, M.I.T., Columbia, Stanford κ.τ.λ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μια τέτοια εξωστρεφής και ουσιαστική (αξιοκρατική) εκπαιδευτική παλιγγενεσία τής σύγχρονης Ελλάδος θα ενισχύσει πολιτισμικώς την πάσχουσα Ανθρωπότητα βάσει ακατάλυτων αξιακών προτύπων της κλασικής εποχής. Επομένως η εκπαιδευτική εξωστρέφεια και αξιοκρατία συναποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση τής Ελλάδος, ως κοιτίδος του Δυτικού Πολιτισμού, ως χώρας όπου ομιλείται και μελετάται η διαχρονική Ελληνική, η πρωτογενής γλώσσα των κλασικών πηγών και ως Ορθόδοξης χώρας με οικουμενική διάσταση.

1 Η Ανθολογία Πρακτικών τού 3ημέρου Συνεδρίου με θέμα «ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», είναι ανηρτημένη (e-book preview, δωρεάν downloadable) στη διαδικτυακή διεύθυνση: academia.edu

2 Το παρόν άρθρο τού καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή αποτελεί προσαρμοσμένο απόσπασμα από το προοίμιο (σ. 9) τού βιβλίου  «ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», διατιθέμενο σε έντυπη μορφή (264 έγχρωμες σελίδες) από τα βιβλιοπωλεία IANOS, και παράλληλα ανηρτημένο (e-book preview, δωρεάν downloadable) στη διαδικτυακή διεύθυνση academia.eduΠΗΓΗ

error: Content is protected !!